Omprövning av försäkringsbeslut

Om du inte är nöjd med ett beslut eller har synpunkter på försäkringen eller handläggningen vill vi gärna att du kontaktar oss.

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du begära omprövning hos Unionen Medlemsförsäkring AB. Du kan göra detta via e-post eller brev. Skriv vilket beslut det avser och vad i beslutet du begär omprövning av. Bifoga eventuellt underlag som styrker din omprövning. Om du är missnöjd efter att vi omprövat ditt beslut kan du:

Om du är missnöjd med någon av våra försäkringar eller med handläggningen, vill vi gärna att du kontaktar oss så att vi kan förbättra oss och utveckla verksamheten. Klagomål kan du framföra till oss per telefon, via e-post eller brev. Vårt mål är att alla klagomål ska vara utredda och besvarade inom tre arbetsdagar. Normalt svarar vi alltid skriftligt på alla klagomål.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?