Marknadslön för Annonssäljare

Marknadslönen 2019 för annonssäljare ligger mellan 30 000 och 34 000 kronor per månad.

Se även
Säljare

Kontaktar nya och gamla kunder, tar emot och handlägger order och förfrågningar, genomför försäljning. Informerar om priser, rabatter, utgivningsplaner och tidplaner och övriga villkor. Utformar för kunder förslag till lösningar, produktionskombinationer och alternativ etcetera. Gör bokningar och reservationer och samordnar olika tjänster. I de fall en del av lönen är baserad på försäljningsresultat kan lönen variera över tiden. Om arbetet är inriktat på exempelvis kunder med rikstäckande verksamhet och därigenom omfattande kundkonton.

Löneintervall

30.000 kr/mån
34.000 kr/mån
Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.
 • Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är flexibel
 • Du vill utvecklas
 • Du kan visa bra arbetsresultat
 • Du har många olika arbetsuppgifter (mångsidighet)
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du får eller åtar dig svårare arbetsuppgifter
 • Du jobbar i en "het bransch"
 • Du är projektledare eller gruppchef
 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper, till exempel få arbetstillfällen i din region, krav på nya kunskaper etcetera
 • Du är ny i befattningen
 • Du saknar arbetslivserfarenhet
 • Du saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har inte haft möjlighet till kompetensutveckling eller utbildning
Illustration av en spelplan med rörelser som symboliserar hur ett samtal kan utspela sig

Ditt lönesamtal

Här får du veta hur du kan förbereda dig på ett bra sätt.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?