Max Bergh – värde 79 199 kr

För Max är kollektivavtalet värt 79 199 kr. Så här har vi räknat.

  • Fackförbund: Unionen
  • Avtalsområde : Medie- och informationsarbetsgivarna
  • Ålder: 27 år
  • Anställning: Projektledare inom mediebranschen
  • Månadslön: 33 000 kr
  • Ordinarie arbetstid: 40 timmar per helgfri vecka
  • Anställningens längd: Tre år

Löneökning under året/ny månadslön
2,3 procent, värde 759 kr/mån

Värdet på löneökningen blir 9 108 kr/år

Övertidsersättning
Max arbetar i genomsnitt 100 timmar övertid per år, varav 70 timmar måndag-fredag kl. 17.00-20.00 och 30 timmar på annan tid.

Värdet på övertidsersättning blir totalt 38 324 kronor.

Lönetillägg för obekväm arbetstid
Under ett projekt arbetade Max 50 timmar på helger och var istället ledig på vardagar. Hans ersättning för förskjuten arbetstid (månadslönen dividerat med 300) blev 5 500 kr

Värdet av lönetillägget blev 5 500 kronor

Semestertillägg
Kollektivavtalet har 0,8% av månadslönen för varje betald semesterdag. Semesterlagen har bara 0,43% av månadslönen.

Värdet av högre semestertillägg är 3 053 kronor

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar TGL och TFA värde 650 kr. Trygghetsrådet 0,7 %, värde 2 772 kr.

Sammanlagt värde 3 422 kronor

Tjänstepension
ITP med 4,5 %

Värde på inbetald premie ca 19 792 kronor

 

Totalt värde under året: 79 199 kr

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?