Linnea Malm – värde 77 889 kr

För Linnea är kollektivavtalet värt 77 889 kr. Så här har vi räknat.

  • Avtalsområde : Sveriges Hotell och Restaurangföretag
  • Ålder: 25 år
  • Anställning: Restaurangchef
  • Månadslön: 28 103 kr + fast övertidsersättning
  • Ordinarie arbetstid: 40 timmar per vecka
  • Anställningens längd: Fyra år

Löneökning under året/ny månadslön
2,3 procent, värde 646 kr/mån

Värdet av löneökningen var 7 756 kronor

Övertidsersättning
Linnea har gjort en överenskommelse om att hon har 2 500 kr högre lön varje månad och fem extra semesterdagar per år som ersättning för övertidsarbete. Värdet av den högre lönen är 30 000 kr/år och värdet av fem semesterdagar är 6 464 kr/år.

Sammanlagt värde 36 464 kronor

Ersättning för obekväm arbetstid
Tio timmar per vecka är Linnea schemalagd på tid då Ob-tillägg utbetalas. Lönetillägget är 9 450 kr/år. Linnea arbetade på nyårsafton och det gav en extra ledighetsdag värd 1 338 kr.

Sammanlagt värde 10 788 kronor

Semestertillägg
Kollektivavtalet har 0,8% av månadslönen för varje betald semesterdag. Semesterlagen har bara 0,43% av månadslönen.

Värdet av högre semestertillägg är 3 120 kronor

Sjuklön
Linnea var sjuk i en månad. De första två veckorna fick hon lagstadgad sjuklön. De två andra veckorna fick hon 80% sjukpenning från försäkringskassan och 10% sjuklön från restaurangen genom kollektivavtalet med 1 405 kr.

Totalt värde 1 405 kronor

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar TFA , TGL, värde 650 kr. Trygghetsrådet, värde 1180 kr/år

Sammanlagt värde 1 830 kronor

Tjänstepension
ITP och ITPK med 4,5 % av lönen

Värde 16 526 kronor

Totalt värde under året: 77 889 kr/år

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?