Kajsa Lind - värde 97 764 kr

För Kajsa är kollektivavtalet värt 97 764 kr. Så här har vi räknat.

  • Fackförbund: Unionen
  • Avtalsområde : IDEA för ideella organisationer
  • Ålder: 32 år
  • Anställning: Ekonom på en intresseorganisation
  • Månadslön: 29 500 kr
  • Ordinarie arbetstid: 37,5 timmar per helgfri vecka
  • Anställningens längd: Tre år

Löneökning under året/ny månadslön
2,5 procent, värde 737 kronor per månad

Värdet av löneökningen blir 8 850 kronor

Arbetstidsförkortning
37,5 timmar istället för 40 timmar/vecka

Värdet av arbetstidsförkortningen är 22 100 kronor

Övertidsersättning
Kajsa arbetar i genomsnitt 100 timmar övertid per år. Hälften av dessa övertidstimmar är efter kl. 20.00 eller på helger, vilket ger högre ersättning.

Värde totalt 36 177 kronor

Föräldraledighet
Kajsa var föräldraledig i tre månader och fick 10 procent föräldralön genom avtalet.

Värdet av föräldraledigheten var 8 850 kronor.

Semestertillägg
Kollektivavtalet har 0,8 % av månadslönen för varje betald semesterdag. Semesterlagen har bara 0,43 % av månadslönen.

Värdet av högre semestertillägg är 2 729 kronor

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar TGL och TFA , värde 650 kr. Trygghetsrådet 0,7 % värde 2 478 kr.

Sammanlagt värde på försäkringarna är 3 128 kronor

Tjänstepension
ITP med 4,5 % av lönen

Värde på inbetald premie 15 930 kronor

 

Totalt värde under året: 97 764 kr

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?