Farideh Svensson – värde 90 855 kr

För Farideh är kollektivavtalet värt 90 855 kr. Så här har vi räknat.

  • Fackförbund: Unionen
  • Avtalsområde : Teknikarbetsgivarna
  • Ålder: 29 år
  • Anställning: Konstruktionsingenjör inom ett mellanstort verkstadsföretag
  • Månadslön: 32 000 kr
  • Ordinarie arbetstid: 40 timmar per helgfri vecka
  • Anställningens längd: 2 år

Löneökning under året/ny månadslön
Faridehs månadslön höjdes med 2,1 % och hennes nya månadslön blev 32 672 kronor.

Värdet av avtalshöjningen är 8 064 kronor

Arbetstidsförkortning
Enligt Faridehs avtal förs för varje fullgjord arbetsvecka 78 minuter till en tidbank. Saldot i tidbanken kan Farideh välja att ta ut som

  • betald ledighet
  • kontant betalning som motsvarar aktuell lön per timme (månadslönen/175)
  • för tid som överstiger 100 timmar vid årsskiftet kan beloppet betalas in som pensionspremie, premien uppräknas med 6,57 procent s k LP-premie.

Även en kompensation för nationaldagen, 2,22 timmar, förs över till Faridehs tidbank eftersom det inte gjorts någon lokal överenskommelse om annat. Farideh valde att ta ut saldot som betald ledighet, 72 timmar.

Värdet av denna ledighet var  13 166 kronor.

Övertidsersättning
Farideh arbetade totalt 80 timmar övertid under månaderna februari och mars. För de 40 övertidstimmar som inföll mellan klockan 06.00 och 20.00 på helgfria måndagar–fredagar erhöll Farideh ersättning med 13 617 kronor. För de 40 övertidstimmar som inföll på övrig tid erhöll hon 17 778 kronor.

Värdet av övertidsarbetet blev 31 395 kronor

Föräldralön
Farideh var föräldraledig i sex månader från juni. Eftersom hon hade haft två års oavbruten anställning innan hon påbörjade föräldraledigheten fick hon föräldralön under hela ledigheten.

Värdet av föräldralönen var 19 200 kronor.

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar som TGL och TFA värde 650 kr. Trygghetsrådet TRR värde 1 100 kr.

Sammanlagt värde 1 750 kronor

Tjänstepension
ITP och ITP-K 4,5 procent av lönen.

Värdet av inbetalda pensionspremier 17 280 kronor

Totalt värde under året: 90 855 kr

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?