Carl Ström – värde 79 302 kr

För Carl är kollektivavtalet värt 79 302 kr. Så här har vi räknat.

  • Fackförbund: Unionen
  • Avtalsområde : Svensk Handel
  • Namn: Carl Ström
  • Ålder: 25 år
  • Anställning: Säljare på grossistföretag
  • Månadslön: 27 000 kr
  • Ordinarie arbetstid: 40 timmar per vecka
  • Anställningens längd: Ett år

Löneökning under året/ny månadslön
2,3 procent ger 621 kr/mån

Värde 7 452 kronor.

Övertidsersättning
50 timmar per år - månadslön dividerat med 94 per timme

Värde 14 361  kronor.

Restidsersättning
Carl reser i tjänsten 80 timmar per år.

Värdet på restidsersättningen är 9 000 kronor

Provision
Under året har Carl fått 27 500 kr i provision genom ett avtal som Unionens klubb på hans arbetsplats har förhandlat fram.

Värde 27 500 kronor

Semestertillägg
Kollektivavtalet har 0,8% av månadslönen för varje betald semesterdag. Semesterlagen har bara 0,43% av månadslönen.

Värde av högre semestertillägg är 2 498 kronor

Försäkringar
Kollektivavtalsförsäkringar TFA , TGL, värde 650 kr Trygghetsrådet värde 972 kronor

Sammanlagt värde 1 622 kronor 

Tjänstepension
ITP 4,5 % av lönen

Värde 16 869 kronor

Totalt värde under året: 79 302 kr/år
 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?