Första jobbet - tänk på det här

När du får ditt första jobb är det bra om du känner till vad som gäller kring din anställning. Här finns information om anställningsavtal, lön, anställningsformer och mycket mer som det är bra att ha koll på.

Medlemskap i Unionen

Att vara med i ett fackförbund innebär att du är med i en medlemsorganisation vars viktigaste uppgift är att ta tillvara alla medlemmarnas intressen som anställda. Du har rätt att vara med i ett fackförbund och behöver inte berätta för arbetsgivaren att du är medlem. Som medlem i Unionen kan du vara med och påverka på arbetsplatsen, har alltid någon att fråga om dina rättigheter i lag och avtal och kan få hjälp om det uppstår problem. Unionen tar inte kontakt med din arbetsgivare utan din vetskap. Arbetsgivaren har inte rätt att försöka hindra dig från att kontakta Unionen.

Du bör ha skriftligt anställningsavtal

Om du får ett erbjudande om jobb ska du komma överens med arbetsgivaren om lön och andra villkor. Arbetsgivaren bör skriva ett anställningsavtal , helst före anställningens början. Enligt lag har du rätt att få en skriftlig information om vilka villkor som gäller för anställningen senast månaden efter den påbörjats. I avtalet står det mesta som gäller din anställning, till exempel din lön och dina arbetstider men också mycket mer. Läs mer om punkter som normalt sett ska finnas med i ditt anställningsavtal.

Om du inte fått något anställningsavtal gäller ändå det som du och din arbetsgivare kommit överens om muntligt, men om det inte finns några papper är det svårt att bevisa vad som sagts.

Tänk efter innan du skriver på

Du har ingen skyldighet att skriva på anställningsavtalet direkt på plats utan kan ta med det hem för att i lugn och ro läsa igenom det. Har du frågor om innehållet i avtalet - kontakta gärna Unionen innan du skriver på. Om du inte redan är medlem i Unionen, kan du bli det och få hjälp med avtalsfrågor från första dagen som medlem. Du har alltid rätt att ta hjälp av ditt fackförbund i frågor som rör din anställning.

Kollektivavtal reglerar många anställningsvillkor

Om företaget har kollektivavtal är det detta som bestämmer många av dina villkor som till exempel lönerevisioner, sjuklön, övertidsersättning och försäkringar. Om det inte finns kollektivavtal, behöver du själv förhandla om dessa saker. Därför är det viktigt att du har åtminstone en övergripande kunskap.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och de anställdas fackliga organisationer. I kollektivavtalet står vad de kommit överens om angående löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen. Här kan du läsa om de viktigaste anställningsvillkoren som står i kollektivavtal.

För att ta reda på om du omfattas av kollektivavtal kan du antingen se efter vad som står i ditt anställningsavtal eller fråga din arbetsgivare. Du kan också kontakta Unionen för att ta reda på om det finns kollektivavtal med oss. Om du loggar in som medlem i Unionen, kan du se om du omfattas av kollektivavtal eller inte, och i så fall av vilket kollektivavtal.

  Anställningsformen är viktig

  När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att du vet vilken anställningsform du erbjuds. Det vanligaste är en tillsvidareanställning (i dagligt tal ”fast” anställning), som löper på från ett startdatum tills vidare, eller någon form av tidsbegränsad anställning, som har ett bestämt start- och slutdatum redan från början.

  Om du erbjuds en provanställning, kan arbetsgivaren när som helst och utan att behöva ange något skäl avsluta anställningen. Läs mer om olika anställningsformer.

  Vilken lön du ska ha

  Lön är ett av de viktigaste anställningsvillkoren och något som du och arbetsgivaren behöver komma överens om inför anställningen. Vilken nivå lönen ska ligga på är en fråga för bedömningar och förhandlingar. När du ska diskutera din lön med en ny arbetsgivare, är det viktigt att du skaffar dig en realistisk bild av vad en person med motsvarande arbetsuppgifter inom samma bransch tjänar. Unionen har information om ingångslöner för olika arbeten. Ingångslönerna ger en fingervisning om lönenivån för olika yrken när du har ingen eller mycket lite tidigare erfarenhet från arbetslivet. Läs mer om rörlig lön, övertidsersättning och om olika andra ersättningar utöver grundlönen som är bra att känna till.

  Finns det kollektivavtal så finns också en lägsta lön som din arbetsgivare inte får gå under när din lön sätts.

  Det kan hända att du erbjuds att avtala bort din övertidsersättning . Det är bra om du är medveten om vad det innebär. Läs mer om att förhandla bort övertidsersättning mot högre lön och/eller fler semesterdagar,

  Det vanligaste är att lönen betalas ut en gång per månad, antingen samma månad som den tjänats in eller månaden efter. En del av lönen är också den skatt som arbetsgivaren betalar in till skatteverket åt dig. När lönen betalas ut ska du få ett lönebesked eller lönespecifikation.

  Du har rätt till semester och semesterlön

  Du har alltid rätt till semester (ledighet). Om du anställs sent på året är semestern dock begränsad till 5 dagar. Läs mer om att räkna ut det antal semesterdagar som du har rätt till.

  Under semestern har du rätt till ersättning från din arbetsgivare, så kallad semesterlön.  För att få betald semester behöver du tjäna in den i förväg. Det innebär i praktiken att du behöver ha jobbat ett år för att få semesterlön när du tar ut semester. Läs mer om semesterlön och om förskottssemester, som vissa arbetsgivare erbjuder till nyanställda.

  Om du blir sjuk får du sjuklön

  Om du blir sjuk ska din arbetsgivare betala sjuklön för de första 14 dagarna.  Sjuklönen är 80 procent av lönen dag 2–14. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den första sjukdagen är en karensdag, vilket betyder att du inte får sjuklön den dagen. Från och med 15:e dagen får du sjukpenning från försäkringskassan. Om arbetsgivaren har kollektivavtal får du också en utfyllnad utöver sjukpenningen. Läs mer om hur sjuklön fungerar.

  Om du vill avsluta din anställning

  Du kan säga upp din anställning och du behöver inte ange något skäl till varför du vill sluta. Du behöver dock ta hänsyn till din uppsägningstid. Uppsägningstid är den tidsperiod som du är skyldig att arbeta kvar hos din arbetsgivare efter att du meddelat att du vill sluta. Om det inte står något annat i ditt anställningsavtal eller i det kollektivavtal som gäller, så är din uppsägningstid 1 månad. Om du själv säger upp dig – gör det skriftligt och be att få en skriftlig bekräftelse från din arbetsgivare på att denne har tagit emot din uppsägning .

  När din arbetsgivare säger upp din anställning

  Din arbetsgivare kan också säga upp din anställning och då finns regler för hur det ska gå till. Till skillnad från när du säger upp dig själv, måste arbetsgivaren ha ett giltigt skäl för att säga upp dig, så kallad ” saklig grund ”. Saklig grund kan till exempel vara att företaget går ekonomiskt dåligt och inte har råd att behålla alla anställda ( arbetsbrist ) eller att du misskött din anställning. Vid en uppsägning har du rätt till hjälp från Unionen. Kravet på saklig grund gäller inte under en provanställning. Läs mer om vad som gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och om uppsägningstider.

  Vad Unionen kan hjälpa dig med

  Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  Välkommen till ditt nya jobb

  Nytt jobb

  När du vill söka nytt jobb har Unionen en rad tjänster och verktyg. Du kan till exempel få tips och råd från våra experter, få din cv och LinkedIn-profil granskad, intervjuträna mm.

  Lägg till ny kommentar

  Hjälpte informationen på denna sida dig?