Om ditt autogiro inte fungerar

Om du har skickat in din blanketten Autogiroanmälan med korrekt kontonummer och autogirot ändå inte fungerar kan du kontrollera något av följande:

Om du har Swedbank ska den femte kontrollsiffran efter clearingnumret tas bort. Detta framgår på fullmakten, men kan vara lätt att missa.

Om du delar kontot med någon annan kontohavare, måste även den personens personnummer och underskrift finnas på blanketten för autogiroanmälan.

För att korrigera något av ovanstående kan du kontakta oss.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej