Nya LAS - stora fördelar för dig med visstidsanställning

Det har länge funnit en orättvisa på arbetsmarknaden, där de med visstidsanställningar har haft ett sämre skydd om de blir uppsagda än tillsvidareanställda. Med de förbättringar som infördes den 1 oktober suddas dessa gränser ut.

Förstärkt stöd för visstidsanställda

Med de LAS-förändringar som infördes inom ramen för den så kallade trygghetsöverenskommelsen får du som är visstidsanställd rätt till samma studiestöd, rådgivning, studievägledning, validering och betald utbildning som tillsvidareanställda. Dessutom sker ytterligare förbättringar som stärker din position på arbetsmarknaden.

Lättare att få tillsvidareanställning

De nya reglerna innebär att allmän visstidsanställning tas bort och ersätts med en ny reglering om särskild visstidsanställning . En särskild visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning sammanlagt mer än 12 månader under en 5-årsperiod. Enligt det tidigare regelverket omvandlades en allmän visstid först efter 24 månader.

Tidsbegränsade anställningar

Företrädesrätt till återanställning

Om du har haft en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än 9 månader under en 3-årsperiod får du företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning . Enligt det tidigare regelverket krävdes 12 månaders anställningstid innan du kunde få företrädesrätt .

Tid mellan anställningar räknas

En ny reglering som helt saknar motsvarighet i det tidigare regelverket har införts, och innebär att en arbetstagare som har haft fler än två anställningar i särskild visstidsanställning hos samma arbetsgivare under en kalendermånad får tillgodoräkna sig även tiden mellan de anställningarna som anställningstid.

Utöver detta har en ny regel införts som innebär att en arbetsgivare som anställer någon i särskild visstidsanställning är skyldig att skriftligen upplysa arbetstagaren om anställningsformen.

Blir mitt anställningsskydd sämre?

Som en del av trygghetsöverenskommelsen mellan facken och arbetsgivarna ingår också förändringar i lagen om anställningsskydd – LAS. Läs om hur din anställningstrygghet påverkas.

Omställningsstudiestöd - för dig som vill framtidssäkra ditt jobb

Från den 1 oktober 2022 kan du som är mitt i arbetslivet och vill göra ett kompetenslyft söka det nya omställningsstudiestödet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg