Nya LAS – så påverkas ditt anställningsskydd

Den 1 oktober 2022 ändrades lagen om anställningsskydd – LAS. Vid arbetsbrist gäller fortfarande grundprincipen ”sist in först ut”, men arbetsgivarna kan undanta några fler nyckelpersoner på företaget.

Kompetensutveckling ger trygghet

Du som är anställd har genom lagen om anställningsskydd , även kallad LAS, ett skydd som gör att din arbetsgivare inte kan säga upp dig eller dina kollegor hur som helst. Inte ens om företaget går dåligt.

Vi på Unionen tycker att LAS är bra, men att det inte räcker hela vägen. Digitaliseringen och automatiseringen, som numera även börjat omfatta tjänstemannayrken, gör att hela yrkesgrupper riskerar att förlora sina jobb. Det gör att din anställningstrygghet inte enbart sitter i hur länge du varit anställd. För att du ska vara trygg i ditt jobb och på den föränderliga arbetsmarknaden behöver du få möjligheten att löpande utveckla din kompetens.

Den trygghetsöverenskommelse som Unionen var med och förhandlade fram 2022 innebär unika möjligheter för dig att växa och utveckla din jobbkompetens mitt i arbetslivet. Bland annat genom ett generöst studiestöd

Så fungerar de ändrade LAS-reglerna

I gengäld fick arbetsgivarna möjligheten att undanta fler nyckelpersoner vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Grundregeln sist in först ut gäller fortfarande. Arbetsgivaren kan alltså inte fritt peka ut vilka som ska gå vid arbetsbrist . Och det är först när det inte går att komma överens i förhandling om turordningen som arbetsgivaren får göra undantag. Sammanfattningsvis behålls anställningsskyddet, men arbetsgivarna kan undanta några fler anställda som de anser som extra viktiga för att verksamheten ska fungera.

Reglerna för turordning

Film - de ändrade LAS-reglerna:

Uppsagd av personliga skäl

Överenskommelsen innebär också vissa förändringar vid uppsägning av personliga skäl, till exempel om någon grovt har misskött sitt jobb. Begreppet ”saklig grund” byts ut mot ” sakliga skäl ”. Även fortsättningsvis ska det krävas att en anställd som sägs upp av personliga skäl på ett allvarligt sätt ska ha brutit mot anställningsavtalet. Arbetsgivarens måste också fortfarande se vad som går att göra för att lösa problemet och tillrättavisa och varna om att anställningen är i fara.

Förändringarna innebär att arbetsgivarens skyldighet att omplacera arbetstagare innan uppsägning preciseras. Som utgångspunkt ska arbetsgivaren efter omplacering inte vara skyldig att erbjuda ytterligare omplacering om arbetstagaren inte kan visa att sådan varit möjlig och kunnat göra mer sannolikt att en ny omplacering skulle avhjälpt det som arbetsgivaren lagt denne till last.

Det har nu också blivit tydligare vad som ska anses vara bristande prestationer, samarbetssvårigheter eller misskötsamhet som kan leda till att någon blir uppsagd.

Fördjupning - frågor och svar:

Omställningsstudiestöd - för dig som vill framtidssäkra ditt jobb

Från den 1 oktober 2022 kan du som är mitt i arbetslivet och vill göra ett kompetenslyft söka det nya omställningsstudiestödet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg