Möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring med Förenade Liv

2018 bytte Unionen försäkringsgivare för våra personförsäkringar till Bliwa. Här har vi samlat information till dig som kan teckna fortsättningsförsäkring med Förenade Liv fram till 31 mars 2018.

Allmän information om Unionens personförsäkringar

Här kan du läsa mer om Unionens personförsäkringar hos Bliwa.

Sjukförsäkring

Om du har en sjukskrivning som inträffade före årsskiftet 2017/2018 är Förenade Liv ansvarig för hanteringen av den i och med att de var försäkringsgivare fram tills årsskiftet. I så fall behöver du kontakta dem för en fortsättningsförsäkring och kan göra det fram till och med 31 mars.

Seniorlivförsäkring för dig som 2018-01-01 var 79 år eller yngre

Din seniorlivförsäkring fördes över automatiskt till Bliwa vid årsskiftet och du fick en livförsäkring med slutålder 86 år.

Är du intresserad av att behålla en livsvarig livförsäkring finns möjlighet att teckna en fortsättningsförsäkring hos Förenade Liv fram till och med 31 mars. Vi rekommenderar dig att höra av dig till både Bliwa och Förenade Liv för att jämföra premier och utbetalningsvillkor. Vänd dig till Bliwa för information om livförsäkring med slutålder 86 år och till Förenade Liv för information om den livsvariga livförsäkringen.

Kring de försäkringar som går över till Bliwa har Unionen i form av gruppföreträdare en avtalad möjlighet att vara med i översyn av premier och villkor. Därmed har Unionen förutsättningar att bevaka att det även i framtiden är en hållbar premiesättning för dessa försäkringar.

För mer information om premier och villkor kontakta Bliwa.För mer information om fortsättningsförsäkringen, kontakta Förenade Liv.

Barnförsäkring med flerbarnspremie

Om du inte redan har valt en barnförsäkring med enbarnspremie (en försäkringsavgift per barn) behöver du teckna en ny barnförsäkring. Det kan du göra via Unionens gruppavtal med Bliwa. Du har också möjlighet att teckna en fortsättningsförsäkring med Förenade Liv fram till 31 mars 2018.För mer information om premier och villkor kontakta Bliwa.För mer information om fortsättningsförsäkringen, kontakta Förenade Liv.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?