Mandattid för uppdrag i klubbstyrelsen

De olika rollerna inom klubbstyrelsen väljs på olika lång tid.

Följande är hämtat ur Unionens stadgar om inget annat anges.

  • Ordförande, 1-2 år (vanligast är att ordförande väljs på 1 år)

  • Styrelseledamöter, 1-2 år

  • Revisor, 1-2 år

  • Valberedning - rekommendation 1 år

  • Arbetsmiljöombud - rekommendation 3 år (Arbetsmiljölagen)

Utöver dessa finns det andra uppdrag som eventuellt också väljs på årsmötet, till exempel likabehandlingsombud, utbildningsansvarig, förhandlingsdelegation med mera. Rekommendationen är att välja dessa på 1-2 år.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg