Mall för utvecklingsplan vid utvecklingssamtal

I slutet av ett utvecklingssamtal är det viktigt att du och din chef dokumenterar vad ni kommit överens om. Syftet är att upprätta en plan för din utveckling inom företaget under det närmaste året. Här finns ett förslag på mall för en utvecklingsplan.

Utvecklingsplan för ________________

Fyll i ditt namn på rubrikraden.

Företagets mål

Beskriv företagets övergripande mål och avdelningens mål under det kommande året samt vilka mål och eventuella förändringar som berör dig.

Ditt mål

Beskriv ditt mål för din egen utveckling under det kommande året. I vilken riktning vill du utvecklas?

Kunskaper

Här tar ni upp vilka kunskaper som krävs i ditt arbete idag och hur din kompetens motsvarar de kunskaperna. Vilka kunskaper behöver du utveckla eller skaffa för att du ska nå verksamhetsmålen? Vilka kunskaper behöver du även utveckla för att du ska kunna nå dina personliga karriärmål? Här skriver ni  även vilken kunskap du kan behöva komplettera med för att förbereda dig till annan tjänst.

Förmågor

Beskriv nuläge i jämförelse med önskat läge när det gäller förmågor som används för att utföra arbetet på ett bra sätt, till exempel samarbetsförmåga, administrativ förmåga och ledarförmåga. Vilka förmågor krävs för din egen karriärutveckling framöver?

Konkreta åtgärder

Här beskrivs de konkreta åtgärder som behövs för att uppnå den utveckling ni önskar, både ur din och chefens synvinkel. Exempelvis kurser, befattningsbeskrivning, mentorskap, traineeprogram är sådant som påverkar och kan förbättra dina möjligheter att utvecklas i ditt arbete.

Tidsplanering och ansvar

Ange när i tiden åtgärderna ska genomföras och vem som är ansvarig för att de genomförs.

Budget

Ange vilka resurser som avsätts till kompetensutvecklande åtgärder.

Uppföljning

När är uppföljning planerad?

Din underskrift och chefens underskrift

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?