Lönerevision

Med lönerevision menas en förändring (revision) av nivån på din lön. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal. I de flesta av dem står det att lönen ska revideras årligen.

Shape Created with Sketch.

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Logga in och få en direktlänk till rätt avtal eller hitta ditt löneavtal i vår lista.

Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal), måste du komma överens med denne om när din lön ska revideras. Detta bör i så fall finnas skrivet i ditt anställningsavtal. Om du inte kommit överens om det i ditt anställningsavtal , är det inte säkert att arbetsgivaren ger dig någon löneökning.

Inför lönerevisionen är det vanligt att du erbjuds ett lönesamtal med din närmaste chef. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?