Lönebidrag och andra bidragsanställningar

Från och med 3 mars 2014 hanterar Unionen inte längre yttranden gällande lönebidrag eller andra bidragsanställningar.

Arbetsförmedlingen skickar underlag för yttrande till yttrande.bidragsanstallning@unionen.se och får ett autosvar med besked om att Unionen upphört med att yttra sig. Arbetsförmedlingen har då möjlighet att fortsätta handläggningen kring ärendet. Vid behov kan handläggare på Arbetsförmedlingen kontakta Unionen för att stämma av lönenivåer.

Mer information om lönebidrag finns på Arbetsförmedlingens webbplats.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?