Lagar och regler vid utlandsjobb

Om du jobbar utomlands omfattas du som regel av lagstiftningen i det land där du arbetar, eller senast arbetade, när du till exempel blir arbetslös, föräldraledig eller pensioneras.

Det betyder alltså att du omfattas av det sociala system som finns i det land du arbetar, även om du bor i ett annat land. Det finns dock undantag som kan göra rättsläget komplicerat.

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös i ett EU-land ska du behandlas exakt som landets arbetslösa invånare, men du riskerar att bli av med ditt uppehållstillstånd efter ett år. Arbetslösheten anmäler du till den lokala arbetsförmedlingen. I länder utanför EU varierar reglerna om du skulle bli arbetslös.

Försäkringar

Det är viktigt att undersöka vilket försäkringsskydd du omfattas av och sedan komplettera. Om du är utsänd av ett svenskt företag kan du omfattas av avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring. Läs mer om försäkring och pension vid arbete utomlands på PTKs webbplats. Precis som i Sverige gäller det också att själv ordna försäkring för till exempel hem och bil.

Skriven i Sverige eller inte

Regler för om du ska vara skriven i Sverige eller avregistreras är olika. Det beror på vilket land du åker till, och om du är utsänd av ett svenskt företag eller om du arbetar för en utländsk arbetsgivare. Avregistreringen påverkar bland annat din sjukpenning och föräldrapenning då du återvänder till Sverige. Mer information får du från Försäkringskassan som också vet vad som gäller angående barnbidrag och pension när du flyttar utomlands.

Semester och sociala förmåner

Det finns inga enhetliga normer vad det gäller semester, studieledighet, sjukpenning eller föräldraledighet. Varje land har sitt system och de sociala förmånerna är högst varierande. Det är viktigt att du tar reda på dessa före utresa. Arbetsgivaren bör kunna informera dig om vad som gäller och vad som ingår i anställningsvillkoren.

Pension

Innan utresa bör du gå igenom din pensionssituation med en försäkringskunnig rådgivare, så att du inte tappar intjänade år eller ”nivå” på pensionen i jämförelse med vad du skulle ha fått i Sverige under motsvarande tid. Du bör också noga diskutera dina pensionsförmåner med din arbetsgivare, vilket egentligen är lika viktigt som att diskutera lönen. En privat pensionsförsäkring kan i vissa fall vara helt nödvändig.

Skatt

Arbetar man mer än sex månader utomlands och betalar skatt i arbetslandet blir tjänsteinkomsten skattefri i Sverige. Om man arbetar i ett land som saknar inkomstbeskattning måste man vara där under minst ett år för att inte behöva betala skatt i Sverige. Reglerna gäller under förutsättning att du inte vistas i Sverige för semester och tjänsteresor mer än 72 dagar per år.

Tänk på att inte bara lönen beskattas utan även förmåner. Information om detta bör du få från din arbetsgivare. Du kan också kontakta Skatteverket samt läsa mer i deras broschyr Skatteregler för personer som bor utomlands.

Familjerätt

Hur ser din familjerättsliga situation ut? Testamenten och äktenskapsförord kanske måste ses över. Tänk på att du och din familj kan omfattas av verksamhetslandets lagar om ni bor där mer än två år.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?