Klubbavgift

Beslut om avgift måste tas av klubbens årsmöte.

Beslutet ska framgå av protokollet som klubben skickar till regionkontoret. Om klubben så beslutar kan förbundet administrera klubbavgiften så att den kommer på medlemmarnas räkning för förbundsavgiften. Kontakta regionkontoret för att få mer information.

Läs mer om vad du behöver tänka på inför årsmötet

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej