Jobba utomlands

Det är viktigt att du tänker på att arbets- och anställningsvillkor kan variera mycket från land till land även inom samma bransch.

Bra hjälp från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen utland ingår i ett nätverk med andra länders arbetsförmedlingar. Där kan du få hjälp med information om löneläge, levnadsförhållanden, sociala förmåner och branschutveckling. Inom EU-området har man som svensk medborgare rätt att utnyttja arbetsförmedlingstjänsterna i de olika länderna.

Arbetslöshetsersättning utomlands

När du söker arbete i ett annat EU-land kan du under vissa förutsättningar få arbetslöshetsersättning i tre månader under förutsättning att du är medlem i a-kassa. Mer information kan du få hos Unionens a-kassa.

Yrkeskvalifikationer och examina

Varje land har sina bestämmelser om vad som krävs för att tjänstgöra i vissa reglerade yrken. När du söker arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på hur din svenska examen värderas. Information om värdering av svensk och utländsk kan du få genom Högskoleverket.

Kontrakt och anställningsvillkor

Begär alltid ett skriftligt kontrakt innan du tillträder utlandstjänsten. Hur mycket information som finns i kontraktet varierar, men ofta är kontraktet kortfattat och kopplat till företagets övriga anställningsvillkor, som du också bör ta del av. Kontrollera att du får en riktig och laglig anställningsform, att anställningstid, semester, arbetstid, löne- och pensionsförmåner regleras på ett riktigt sätt samt att reglerna kring uppsägningstid är korrekta. Ring Unionen för att kontrollera att dina anställningsvillkor är acceptabla.

Arbetsgivare och arbetsrätt

Om du arbetar för ett svenskt företag ska det klart framgå vem som är din arbetsgivare utomlands: företaget i Sverige eller ett eventuellt dotterbolag utomlands. Detta påverkar dina lagliga anställningsförhållanden. Den som är utsänd, och fortfarande anställd av en svensk juridisk person, omfattas av svensk arbetsrätt.

Observera dock att det inte är självklart att de svenska arbetsmarknadslagarna alltid tillämpas bara för att det finns en svensk arbetsgivare och en svensk arbetstagare. I länder där du är anställd lokalt omfattas du enbart av landets arbetsrättslagstiftning. Om du anställs i ett dotterbolag ska du ha tjänstledigt från det svenska bolaget. I annat fall förlorar du din lagliga rätt till anställningen i Sverige.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?