Hur mycket får du i lön vid korttidsarbete?

Vad blir effekten i lönekuvertet när du har korttidsarbete med statligt stöd?

Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Men vad innebär det för dig och din lön? Ta hjälp av Unionens beräkningsverktyg för korttidsarbete för att se hur din lön påverkas.

Shape Created with Sketch.

Vad gäller kring korttidsarbete?
Har du frågor kring vad som gäller vid exempelvis föräldraledighet och röda dagar eller om nyanställda omfattas och vad som gäller under uppsägningstiden? Kolla in sidan med frågor och svar om korttidsarbete.  

Ersättningen som arbetsgivaren kan söka stöd för enligt lagen om stöd vid korttidsarbete gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. Det innebär att för arbetstagare med en högre lön kommer arbetsgivaren få statligt stöd upp till 44 000 kronor och du som arbetstagare får avdrag med aktuell procentsats på hela din månadslön.

Vad gäller för rörliga lönedelar?

När det gäller rörliga lönedelar som står i direkt relation till utfört arbete, såsom ersättning för förskjuten arbetstid eller OB, ska normalt samma inkomstminskning tillämpas. För att säkert veta vad som gäller för just din anställning bör du ta del av det kollektivavtal om korttidsarbete med statligt stöd som träffats med din arbetsgivare.

Hur påverkas pensionen av lägre lön?

Under korttidsarbete tjänar du in pension på det totalbelopp som betalas ut i lön. Den förlorade inkomsten på mellan 4-7,5 procent får du inte pension för. Korttidsarbete är inte tänkt att gälla under lång tid, vilket innebär att påverkan på den allmänna pensionen blir liten. Mer information om hur din allmänna pension påverkas finns att läsa hos Pensionsmyndigheten.

Vad gäller tjänstepension ( ITP ) så kan effekten slå olika beroende på när i tid du ska gå i pension. Om du har ITP 2 och ska gå i pension under ett korttidsavtal så kan vissa åtgärder behöva tas. PTK berättar mer om vad du behöver agera på och vad som gäller för påverkan på tjänstepensionen.

Räkna ut hur din lön påverkas av korttidsarbete

Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40, 60 eller 80* procent av din ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6, 7,5 respektive 12 procent. 

Observera att uträkningen nedan gäller din månadslön utan eventuell löneväxling , övertidsersättning och dylikt.

*Regeringen har föreslagit att ett nytt fjärde steg med 80 procents arbetstidsminskning och 12 procents lönereduktion ska införas 1 maj - 31 juli 2020. Det fjärde steget vid korttidsarbete ska enligt förslaget regleras i en särskild lag som avses träda i kraft den 1 juni, men med retroaktiv verkan från den 1 maj. För att arbetsgivare som har kollektivavtal ska kunna tillämpa det fjärde steget krävs att det träffats ett centralt kollektivavtal om det samt att lokala parter sedan enas om att tillämpa det fjärde steget.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg