Försäkringar som ingår i ditt medlemskap i Unionen

I medlemskapet i Unionen ingår inkomstförsäkring. Om du uppfyller villkoren för den och blir arbetslös, innebär inkomstförsäkringen att du kan få en del av ditt inkomstbortfall täckt av försäkringen. För dig som är yrkesverksam medlem eller egenföretagare, ingår också en livförsäkring om du skulle bli arbetslös. Som medlem i Unionen kan du även teckna flera sak- och personförsäkringar förmånligt.

Efter ett års medlemskap är din inkomst försäkrad genom Unionens inkomstförsäkring. Det innebär att du, under förutsättning att du uppfyller övriga villkor, kan få en del av ditt inkomstbortfall täckt av försäkringen. De pengarna får du i så fall via Unionen. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och för att få ersättning krävs ett års medlemskap även i en a-kassa. Inkomstförsäkringen kan du komplettera med en tilläggsförsäkring för fler ersättningsdagar och högre inkomst.

Unionens Livförsäkring för arbetslösa innebär att arbetslösa medlemmar som inte längre omfattas av efterskyddet i tjänstegrupplivförsäkringen TGL, eller aldrig omfattats av någon, får ett skydd som motsvarar TGL.

Som ny yrkesverksam medlem eller egenföretagare omfattas du, från och med månaden efter att du blivit medlem, kostnadsfritt i tre månader av olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, diagnosförsäkring, sjukkapital och livförsäkring hos Bliwa. Därefter väljer du själv om du vill fortsätta vara försäkrad.

Teckna förmånliga försäkringar

Genom samarbete med If och Bliwa erbjuder Unionen möjlighet att teckna förmånliga försäkringar för studenter.

Som medlem i Unionen kan du förmånligt teckna försäkringar för hem, bil och villa.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej