Försäkringar som ingår i ditt medlemskap i Unionen

I medlemskapet i Unionen ingår inkomstförsäkring och livförsäkring om du blir arbetslös. I tre månader får du kostnadsfritt bland annat en olycksfallsförsäkring och en sjukförsäkring. Du kan också teckna fler försäkringar till medlemspris. Den möjligheten gäller även för studenter, egenföretagare och pensionärer.

Unionens inkomstförsäkring

Efter ett års medlemskap är din inkomst försäkrad genom Unionens inkomstförsäkring. Det innebär att du, under förutsättning att du uppfyller övriga villkor, kan få en del av ditt inkomstbortfall täckt av försäkringen. De pengarna får du i så fall via Unionen.

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och för att få ersättning krävs ett års medlemskap även i en a-kassa. Inkomstförsäkringen kan du komplettera med en tilläggsförsäkring för fler ersättningsdagar och högre inkomst.

Livförsäkring för arbetslösa

Som arbetslös står du ofta utan annat dödsfallsskydd än den lagstadgade omställningspensionen. I medlemskapet i Unionen ingår därför en kostnadsfri livförsäkring vid arbetslöshet. Den innebär att arbetslösa medlemmar som inte längre omfattas av efterskyddet i tjänstegrupplivförsäkringen TGL, eller aldrig omfattats av någon, får ett skydd som motsvarar TGL.  Kostnadsfri livförsäkring för arbetslösa

Personförsäkringar via Bliwa för nya medlemmar i Unionen

Som ny yrkesverksam medlem (anställd eller egenföretagare) ansluts du kostnadsfritt till Unionens personförsäkringar via Bliwa om du är fullt arbetsför och uppfyller anslutningsvillkoren. Anslutningen sker månaden efter du har blivit medlem eller samma månad om du väljer en framtida start på ditt medlemskap.

Försäkringarna är kostnadsfria i tre månader och innefattar livförsäkring, olycksfallsförsäkring, diagnosförsäkring, sjukförsäkring och sjukkapital. Därefter väljer du själv om du vill fortsätta vara försäkrad och får då ett förmånligt medlemspris.

Personförsäkringar för nya medlemmar – Läs mer hos Bliwa

Du kan justera dina personförsäkringar hos Bliwa efter ditt behov genom att höja och sänka utbetalningsbelopp och ta bort och lägga till försäkringar. Läs mer hos Bliwa. 

Arbetslösa medlemmar får premiebefrielse

Vid arbetslöshet ingår premiebefrielse för Bliwas personförsäkringaroch Ifs hem- och bilförsäkring. Det innebär att om du blir långtidsarbetslös, så behöver du inte fortsätta betala premien men du fortsätter att omfattas av försäkringen. Läs mer hos Bliwa och If.

Fler förmånliga försäkringar som du kan teckna

Tilläggsförsäkring till Unionens inkomstförsäkring

Unionens inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap under förutsättning att du också är medlem i en a-kassa. Vill du känna dig extra trygg kan du som tjänar över 20 900 kr/mån teckna vår tilläggsförsäkring som ger dig 50 extra ersättningsdagar och möjlighet att försäkra löner ända upp till 150 000 kr/mån. Teckna tilläggsförsäkringen

För yrkesverksamma medlemmar

Genom samarbete med Bliwa kan du utöver förskyddspaketet teckna sjukvårdsförförsäkring och familjeskydd samt barnförsäkring och medförsäkra din partner. Läs mer hos Bliwa.

Genom samarbete med If kan du förmånligt teckna försäkringar för hem, bil och villa. Läs  mer hos If.

För egenföretagare

Medlemmar i Unionen Egenföretagare har tillgång till samma förmånliga försäkringar som anställda yrkesverksamma medlemmar har (läs mer under rubriken "För yrkesverksamma medlemmar"). Genom samarbete med Folksam erbjuder Unionen Egenföretagare dessutom möjlighet att teckna en förmånlig småföretagarförsäkring. Läs mer på Folksams webbplats.

Det finns också möjlighet att pensionsspara via hängavtal med Unionen eller med rabatt via Folksam

För studenter

Genom samarbete med If och Bliwa erbjuder Unionen möjlighet att teckna en förmånlig hem- respektive olycksfallsförsäkring för studenter

För pensionärer

Som pensionärsmedlem kan du behålla tre personförsäkringar (liv-, diagnos- och olycksfallsförsäkring) via Bliwa. Läs mer på sidan pensionär.

Du har även fortsatt möjlighet att via If förmånligt teckna försäkringar för hem, bil och villa.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?