Förhandlingsframställan - checklista för arbetsgivare

Du som är arbetsgivare, skriv en så kallad förhandlingsframställan, när du vill begära en förhandling. Som arbetsgivare är du är enligt medbestämmandelagen skyldig att kontakta de fackliga ombuden på arbetsplatsen eller Unionens regionkontor för förhandling om förändringar i företaget.

Shape Created with Sketch.

Förhandlingsframställan innebär att en av parterna, facket eller arbetsgivaren, lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga med den andra parten. Den som får förhandlingsframställan , är skyldig att ställa upp i förhandling .

Här kan du som arbetsgivare läsa om vad du bör tänka på och vad som händer när vi fått in din förhandlingsframställan .

Vi behöver följande information

För att ditt ärende ska få en så snabb och bra handläggning som möjligt ber vi dig skicka in följande underlag med rubriken förhandlingsframställan till Unionen. Du hittar våra regionkontors adresser här.

 • Kontaktuppgifter till företaget
  - namn på kontaktperson
  - organisationsnummer
  - adress
  - telefon/fax/mobilnummer
 • Vad ni vill förhandla och varför
 • Berörs någon av Unionens medlemmar?
 • Eventuellt medlemskap i en arbetsgivarorganisation
 • Om ärendet avser flera orter, var vänlig och ange vilka orter som berörs.

Unionen återkommer till dig 

När vi fått in förhandlingsframställan med ovanstående information återkommer en ombudsman för att bestämma tid för förhandling.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?