Föräldralön – ersättning från din arbetsgivare utöver föräldrapenningen

När du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan, föräldrapenning, genom den lagstadgade föräldraförsäkringen. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få föräldralön från din arbetsgivare.

Om det finns kollektivavtal har du utöver föräldraförsäkringen rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön, så kallad föräldralön . Den här utfyllnaden får du utöver ersättningen från föräldraförsäkringen. Reglerna för föräldralön från arbetsgivaren finns i kollektivavtalets delar om allmänna anställningsvillkor.

Försäkringskassan har en lönegräns för föräldrapenning. Avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande 90 % av din lön, om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan.

I ditt kollektivavtal framgår hur din föräldralön beräknas. Prata med din chef eller kontakta Unionen om du vill ha hjälp att beräkna din föräldralön.

Unionens kollektivavtal ger dig rätt till upp till sex månaders föräldralön. För att vara helt säker kan du kolla i ditt kollektivavtal, prata med din chef eller kontakta Unionen.

Om du inte omfattas av kollektivavtal måste du ha ett personligt avtal med arbetsgivaren för att få rätt till utfyllnad.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?