Flexpension – två oberoende delar genom kollektivavtal

Dels betalar arbetsgivarna mer pengar till din tjänstepension. Dels får du förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern.

Flexpension omfattar alla anställda på arbetsplatser där det finns kollektivavtal som innehåller flexpension. Förmånen flexpension finns i så gott som alla Unionens kollektivavtal. Vad som gäller för just dig hittar du på sidan för det kollektivavtal du omfattas av.

Flexpensionen innebär två saker som är oberoende av varandra

  • Du får mer pengar.
    Mer tjänstepension – arbetsgivarna betalar extra (gör en kompletterande avsättning) till din pension. Du behöver inte göra något särskilt för att få den här extra tjänstepensionen.
    Läs  mer information på sidan Flexpension ger mer pengar till din tjänstepension.
  • Du får chans till mer fritid.
    En förstärkt möjlighet att själv bestämma över hur och när du ska gå i pension - genom att sakta varva ner eller jobba längre. Du tar själv initiativ till om du vill använda den här möjligheten att gå ner till deltidsarbete.
    Läs mer information på sidan Flexpension ger dig en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid.

Flexpensionen motverkar sjunkande pensionsnivåer och ökar flexibiliteten i arbetstid

Medellivslängden ökar stadigt i Sverige. Eftersom vi lever längre kommer vi att behöva jobba längre upp i ålder för att få pensionen att räcka till på samma sätt som det var tänkt. I takt med att den allmänna pensionen sjunker blir tjänstepensionen allt viktigare. Du kan läsa mer om det svenska pensionssystemet på sidan Pension.

Flexpension är en lösning på både de sjunkande pensionsnivåerna och bidrar till flexibilitet när man närmar sig pensionsåldern.

Förutom mer pengar i pension innebär flexpension också en förstärkt möjlighet att bestämma över din arbetstid – hur och när du ska gå i pension när den dagen kommer.

Varifrån tas pengarna till flexpensionen?

Pengarna till premien för flexpensionen som arbetsgivarna betalar, kommer ur det utrymme för kostnadsökningar som de centrala parterna - de olika arbetsgivarförbunden och Unionen - kommer överens om i centrala förhandlingar. Samtidigt som parterna kommer överens om procentsatsen för löneökningar på en kollektiv nivå kommer man också överens om procentsatsen för flexpensionspremien.

Man kan säga att flexpensionspremien tas från helhetskostnaden för kollektivavtalet. Det handlar inte om en individuell löneväxling, det vill säga du avstår inte individuell lön för att få flexpensionpremien. Alla anställda får inte samma löneökning varje år, men alla får avsättningen till flexpensionen. Det betyder att även om du inte skulle få en löneökning under ett år, betalar arbetsgivaren till din flexpension. Detta gäller förutsatt att du inte avstått din flexpensionspremie. Läs mer på sidan Att avstå från flexpension.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?