Flexpension ökar din möjlighet att gå ner i arbetstid

Genom flexpension har du en större möjlighet att gå ner i arbetstid de sista åren av ditt arbetsliv. Här får du veta mer om möjligheterna.

Shape Created with Sketch.

ITP  är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

Med stöd av flexpension kan du ansöka om att gå ner i arbetstid från den månad du fyller 60 eller 62 år. Vilken ålder som gäller beror på vilket kollektivavtal som du omfattas av på din arbetsplats. Enligt de flesta kollektivavtalen gäller 62 år. Du kan läsa närmare om dina villkor på sidan för det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Omfattas du av ITP 2 ska din arbetsgivare fortsätta anmäla inkomst till Collectum utifrån din tidigare sysselsättningsgrad

Så här ansöker du om att gå ner i arbetstid

Tänk på att i god tid ansöka om att gå ner i arbetstid. Titta i ditt kollektivavtal för att se om det finns en specifik tidsgräns för ansökan. Ansökan till din arbetsgivare ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om önskad sysselsättningsgrad, det vill säga hur många procent du vill gå ner i arbetstid. Arbetsgivaren har en skyldighet att pröva din ansökan så fort som möjligt.

För att arbetsgivaren ska kunna säga nej, krävs det att den nya sysselsättningsgraden medför betydliga störningar för verksamheten och arbetsgivaren måste redovisa skälen. Om du skulle få avslag på din ansökan har du i och med flexpensionens införande möjlighet att få förhandlingshjälp från Unionen. I en förhandling utgår man ifrån 80 procents sysselsättningsgrad. Skulle det inte gå att komma överens i lokal och central förhandling är det dock arbetsgivarens beslut som gäller.

Tänk på det här om du vill gå ner i arbetstid

Om du väljer att gå ner i arbetstid (ha en lägre sysselsättningsgrad) så minskar din lön i motsvarande grad. Den lägre lönen kan påverka vissa försäkringar. Om du till exempel blir sjuk eller arbetslös beräknas din ersättning på din nya lön. Även det du tjänar in till den allmänna pensionen beräknas på den lägre lönen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?