Flexpension – mer pengar till din tjänstepension och förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid

Flexpensionen består av två delar som inte är beroende av varandra. Dels betalar arbetsgivarna mer pengar till din tjänstepension. Dels får du möjlighet att gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern. Så gott som alla Unionens kollektivavtal innehåller flexpension.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Flexpension omfattar alla anställda på arbetsplatser där det finns kollektivavtal som innehåller flexpension, vilket de allra flesta kollektivavtal gör. Vad som gäller för just dig hittar du på sidan för det kollektivavtal du omfattas av.

Flexpensionen innebär två saker som är oberoende av varandra

 • Du får mer pengar.
  Mer tjänstepension – arbetsgivarna betalar extra (gör en kompletterande avsättning) till din pension.
   
 • Du får chans till mer fritid.
  En förstärkt möjlighet att själv bestämma över hur och när du ska gå i pension - genom att sakta varva ner eller jobba längre.

Motverkar sjunkande pensionsnivåer och ökar flexibiliteten i arbetstid

Eftersom vi lever längre kommer vi att behöva jobba längre upp i ålder för att få pensionen att räcka till på samma sätt som den gjort tidigare. Därför blir tjänstepensionen allt viktigare när den allmänna pensionsnivån sjunker.

Många av Unionens medlemmar oroar sig samtidigt för hur de ska orka hela arbetslivet med snabbare takt och högre krav. Andra vill jobba på 100 procent så länge de kan. Oavsett vad man som anställd skulle vilja, är flexpension en lösning på både de sjunkande pensionsnivåerna och bristen på flexibilitet i arbetstid när man närmar sig pensionsåldern.

Mer pengar till din tjänstepension

Flexpensionen innebär att arbetsgivaren betalar in mer pengar än tidigare, en kompletterande premie, till din individuella tjänstepension. Arbetsgivaren gör det oberoende av om du i framtiden väljer att gå ner i arbetstid eller inte.

Arbetsgivarna betalar oftast in den kompletterande premien till det befintliga tjänstepensionssystemet, ITP. Om du har ITP1 placeras pengarna i den lösning du har för den valbara delen av ITP1 där du väljer mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring. Om du har ITP2 går de till din premiebestämda ITPK. Om du har en annan tjänstepensionslösning än ITP sätts pengarna istället in till den. 

För de allra flesta gäller inbetalningarna till tjänstepensionen ITP från den dag man börjar på en arbetsplats med kollektivavtal. Avsättningen sker från 25 års ålder tills du fyller 65 år, så länge du jobbar kvar under den tiden. De inbetalade pengarna är knutna till dig som individ och finns kvar i tjänstepensionssystemet även om du byter arbete.

För dig som är yngre är flexpension extra förmånligt. Pengarna hinner betalas in löpande och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när du väl går i pension.

Storleken på avsättningen, det vill säga hur mycket pengar som betalas in till din tjänstepension, kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. Läs närmare om dina villkor på sidan för det kollektivavtal du omfattas av.

Möjlighet att gå ner i arbetstid

Med flexpension behöver du inte gå i pension helt tvärt. Du får en möjlighet att trappa ner din arbetstid de sista åren av ditt arbetsliv.

Du kan gå ner motsvarande tid som du och arbetsgivaren kommer överens om. Skulle ni inte vara överens kommer utgångspunkten i en förhandling att vara en sysselsättningsgrad på 80 procent.

Du kan ansöka om att gå ner i arbetstid från den månad du fyller 60 eller 62 år. Vilken ålder som gäller beror på vilket kollektivavtal som du omfattas av på din arbetsplats. Enligt de flesta kollektivavtalen gäller 62 år. Du kan läsa närmare om dina villkor på sidan för det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Du bestämmer själv om du vill gå ner i arbetstid eller inte. En extra avsättning till din tjänstepension görs ändå.

Så här ansöker du om att gå ner i arbetstid

Senast sex månader innan din nya arbetstid ska börja gälla, lämnar du in en skriftlig ansökan till din arbetsgivare och anmäler önskad sysselsättningsgrad, det vill säga hur många procent du vill gå ner i arbetstid.

För att arbetsgivaren ska kunna säga nej, krävs det att den nya sysselsättningsgraden medför betydliga störningar för verksamheten och arbetsgivaren måste redovisa skälen. Om arbetsgivaren skulle avslå din ansökan kan Unionen förhandla för dig.

Tänk på det här om du vill gå ner i arbetstid

Om du väljer att gå ner i arbetstid (ha en lägre sysselsättningsgrad) så minskar din lön därefter. Den lägre lönen kan påverka vissa försäkringar. Om du till exempel blir sjuk eller arbetslös beräknas din ersättning på din nya lön. Även det du tjänar in till den allmänna pensionen beräknas på den lägre lönen.

Förmånen flexpension finns i de flesta kollektivavtalen

Förmånen flexpension finns på samtliga kollektivavtalsområden inom Svenskt Näringsliv samt på ytterligare några avtalsområden. Villkoren för flexpensionen varierar. Det betyder, att hur mycket pengar som betalas in extra till pensionen och från vilken ålder man kan gå ner i tid, kan vara olika för olika avtalsområden. Mer information om ditt avtal omfattas av flexpension och just dina villkor kan du läsa på sidan för det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

De här avtalsområdena omfattas av flexpension:

Bygg & Energi inom Svenskt Näringsliv

 • Energiföretagen
 • Elektriska Installatörsorganisationen
 • Glasbranschföreningen
 • Maskinentreprenörerna
 • Målaremästarnas Riksförening
 • Plåtslageriernas Riksförbund
 • Sveriges Byggindustrier
 • VVS Företagen

Förbundsgruppen Almega inom Svenskt Näringsliv

(Från och med 2017-11-01)

 • Bemanningsföretagen
 • IT & Telekomföretagen
 • Medieföretagen
 • Samhallförbundet
 • Tjänsteförbunden
 • Tjänsteföretagen
 • Vårdföretagarna
 • Spel och internationella kasinon

Handel, restaurang med mera inom Svenskt Näringsliv

 • Svensk Handel
 • Teknikgrossisterna
 • Visita

Industrisektorn inom Svenskt Näringsliv

 • Byggnadsämnesförbundet
 • Grafiska Företagens Förbund
 • Gruvornas Arbetsgivarförbund
 • Innovations- och Kemiföretagen
 • Livsmedelsföretagen
 • SLA Djursjukvård och Djurparker
 • SLA Golf
 • SLA Hushållningssällskap och husdjursföreningar
 • SLA Jordbruk
 • SLA Skogsbruk
 • SLA Trädgårdsodling och Trädgårdsanläggningar
 • SLA Virkesmätning
 • Stål- och Metallarbetsgivarna
 • SVEMEK
 • Sveriges Skogsindustrier Massa & Papper
 • Sveriges Skogsindustrier Sågverk
 • Teknikarbetsgivarna
 • Tekniktjänstearbetsgivarna
 • TEKO, Sveriges Textil & Modeföretag
 • Trä- och Möbelföretagen Stoppmöbel
 • Trä- och Möbelföretagen Träindustri

Transportgruppen inom Svenskt Näringsliv

 • Biltrafikens Arbetsgivarförbund
 • Bussarbetsgivarna
 • Motorbranschens AGO
 • Petroleumbranschens AGO
 • Sjöfartens Arbetsgivarförbund
 • Svenska Flygbranschen Tjänstemän
 • Svenska Flygbranschen CC
 • Sveriges Hamnar

Avtalsområden utanför Svenskt Näringsliv

 • FASTIGO
 • KFO Industriföretag
 • KFO Tjänsteföretag
 • KFO Ideella organisatioer
 • IDEA
 • Arbetsgivaralliansen - Ideella och idéburna organisationer
 • Arbetsgivaralliansen - Upplevelse och Kultur

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej