Flexpension ger mer pengar till din tjänstepension

Flexpensionen innebär bland annat att arbetsgivaren betalar in mer pengar än tidigare, en kompletterande premie, till din individuella tjänstepension.

Shape Created with Sketch.

ITP  är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

Arbetsgivaren betalar premien oberoende av om du i framtiden utnyttjar den andra delen av flexpensionen – den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid eller inte.

För dig som har tjänstepensionen ITP betalar arbetsgivarna in den kompletterande premien till befintlig tjänstepensionsplan. Om du har ITP1 placeras pengarna i den lösning du har för den valbara delen av ITP1 där du väljer mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring. Om du har ITP2 går de till din premiebestämda ITPK. Om du har en annan tjänstepensionslösning än ITP sätts pengarna istället in till den. 

Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal gör din arbetsgivare en avsättning från det att du fyllt 25 år tills du fyller 65 år. De inbetalade pengarna är knutna till dig som individ och finns kvar i tjänstepensionssystemet även om du byter arbete.

Storleken på avsättningen, det vill säga hur mycket pengar som betalas in till din tjänstepension, kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. Läs närmare om dina villkor på sidan för det kollektivavtal du omfattas av.

Jag omfattas inte av ITP – hur får jag flexpension?

Även om du har en annan tjänstepensionslösning än ITP, så har du har rätt till att få flexpensionpremien inbetald. När det gäller dig som valt att avstå eller inte omfattas av ITP, till exempel anställda som har en så kallad tiotaggarlösning utan ITPK, ska arbetsgivaren komma överens lokalt eller enskilt med dig om hur avsättningen till flexpension ska göras.

Vad händer med min flexpension om jag byter arbetsplats?

Pengarna som avsätts till flexpension betalas in i ITP-systemet. Pengar som redan betalats in för dig finns kvar där de är placerade, oberoende av hur ofta du byter jobb och vilken arbetsplats du jobbar på i framtiden. Avsättning till flexpension görs dock bara om du jobbar där det finns kollektivavtal med flexpension.

Om du är nyanställd på ett företag där arbetsgivaren bestämt att man kan avstå avsättningen till flexpension kan du lämna besked om det tidigast vid tillträdesdagen och senast två månader därefter. Läs mer på sidan Att avstå från flexpension som är specifik för anställda i tjänsteföretag.

Hur mycket pengar handlar flexpensionen om?

Eftersom flexpension är en förstärkning av din tjänstepension innebär det extra pengar den dag du pensionerar dig även om det är snart. För dig som är yngre är flexpension extra förmånligt. Pengarna hinner då betalas in löpande och förräntas under lång tid, vilket innebär mer pengar när du väl går i pension.

Hur mycket tjänstepension du får beror på en rad faktorer. Det är svårt att ge exakta svar långt i förväg, men ju yngre du är desto mer pengar hinner arbetsgivaren sätta av till din flexpension under ditt arbetsliv. Avsättningen till flexpension för anställda på företag inom tjänstesektorn är för 2018 0,4 procent. Målet är att successivt höja och få upp avsättningsnivån till 2 procent utöver nuvarande avsättning till din tjänstepension.

Räkneexempel på hur mycket flexpension kan ge

Här kommer ett antal räkneexempel på hur en fullt utbyggd (2 procent) flexpension skulle kunna ge. Exemplen är baserade på ett antal antaganden och visar exempelpersoner i olika åldrar och med skilda löner.

  • Observera att detta endast är räkneexempel och inte en prognos om vad flexpensionen kan komma att ge.
  • Våra räkneexempel visar hur stor flexpensionen skulle kunna vara vid 65 års ålder utifrån våra antaganden.
  • Beräkningen och antagandena är nominella vilket innebär att storleken på flexpensionen anges i framtidens penningvärde.

För dig som vill veta mer om vilka antaganden som gjorts och hur vi räknat – läs mer på flexpension.se.

Exempel på extra pension per månad vid uppnådd 65 års ålder

25-åring

       
Månadslön kronor per månad 22 000 24 000 29 000 35 000
Extra pension vid 65 års ålder 5 500 6 000 7 500 9 000

 

35-åring

       
Månadslön kronor per månad 22 000 30 000 36 000 43 000
Extra pension vid 65 års ålder 2 250 3 250 3 750 4 500

 

45-åring

       
Månadslön kronor per månad 24 000 32 000 40 000 48 000
Extra pension vid 65 års ålder 1 000 1 250 1 500 2 000

 

55-åring

       
Månadslön kronor per månad 24 000 32 000 40 000 48 000
Extra pension vid 65 års ålder 250 350 400 500

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?