Fakturafrågor

Här svarar vi på frågor kring din faktura.

Min faktura ser annorlunda ut mot tidigare, hur läser jag den?

För att det underlätta för dig har Unionen fr o m april en ny faktura. Så här läser du din nya faktura

Jag har nyligen gjort en ändring i mitt medlemskap, varför syns inte det på min avi?

Har du nyligen gjort en ändring i ditt medlemskap eller uppdaterat dina uppgifter kan det hända att ändringen inte hunnit läggas på din avi. Det beror på att alla ändringar som har påverkar avgiften aviseras månaden efter att ändringen gjordes.

Varför får jag en påminnelseavi trots att jag redan betalat föregående månads avgift?

Kontrollera vilket datum du betalade och att betalningen gjordes till rätt konto- och OCR-nummer. Om betalningen gjordes efter förfallodatum kan det hända att detta inte hunnit registreras innan innevarande månads avi skapades. Vi ber dig betala hela beloppet på avin. Din avgift kommer att regleras nästa månad. Det förekommer ingen påminnelseavgift.

Vad påverkar min avgift?

Din medlemsavgift baseras på din bruttoinkomst. Utöver det kan klubbavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkomma. Om du har en tillfälligt lägre inkomst kan du få din medlemsavgift sänkt.
Läs mer om tillfälligt sänkt avgift

Varför är min summa att betala högre än vanligt?

Det kan till exempel bero på att du nyligen rapporterat in en ny lön eller uppdaterat din anställning. Samma sak gäller om du uppdaterat ditt medlemskap. Om vi saknar en betalning från en tidigare månad förs det förfallna beloppet över till nästa månad.

Jag har haft en tillfälligt nedsatt avgift, nu har den återgått till ordinarie, varför?

Avgiftsnedsättningen gäller högst ett år i taget. Om din lägre inkomst varar längre tid än ett år behöver du meddela oss på nytt.

Varför får jag en avi trots att jag vanligtvis betalar med autogiro?

Om vi av någon anledning inte kunnat dra din avgift under ett antal månader kommer du att få hem en avi istället. När avgiften väl är betald kommer vi åter att dra avgiften via autogiro.

Jag betalar med autogiro, vad händer om min avgift ändras?

Du får ett autogirobesked till din folkbokföringsadress innan din första autogirodragning eller om ditt belopp att betala ändras.

Varför dras inga pengar via autogiro?

Vi kan inte dra din avgift via autogiro om täckning på kontot saknas, om du bytt bank eller om medgivandet makulerats av dig eller banken. Kontrollera medgivandets status på din internetbank. Om medgivande saknas eller är makulerat ber vi dig ansöka om autogiro på nytt via din internetbank.

Jag har tappat bort min avi, vilka uppgifter behöver jag för att betala?

Bankgironummer: 322-8756. Betalningsmottagare: Unionen. OCR-nummer: Ditt OCR-nummer är detsamma varje månad. Du hittar detta genom att titta på en tidigare avi eller inbetalning. Om du är osäker på vilket belopp du ska betala ber vi dig att kontakta oss.

Hur lång tid tar det innan ni kan se min inbetalning?

Vi registrerar inbetalningar löpande. Normalt kan vi se din inbetalning 1-2 vardagar efter att du gjort din inbetalning.

Hur fungerar serviceavgiften för egenföretagare?

Vi aviserar ditt företag i förskott. När ditt företag gör en inbetalning bokas den mot den äldsta obetalda avgiften. Om ditt företag har en obetald avgift är det den som i första hand markeras som betald.
Läs mer om förbundsavgift och serviceavgift för egenföretagare

Jag har avslutat mitt medlemskap i Unionen- varför får jag en avi?

Avgiften till Unionen aviseras i efterskott och uppsägningstiden är två månadsskiften.

  • Begär du utträde den 31 aug träder ditt utträde i kraft den 1 okt. Du betalar för sep, men inte för okt.
  • Begär du utträde den 1 sep träder ditt utträde i kraft den 1 nov. Du betalar för både sept och okt men inte för nov.

Du betalar din avgift fram till dess att ditt medlemskap avslutats, det vill säga även under utträdestiden. Om vi efter avslutat medlemskap saknar en avgift från dig kommer vi att avisera dig den. 

 

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej