Få hjälp att teckna kollektivavtal

Vill du veta mer om vad ett kollektivavtal är och få hjälp på vägen att teckna ett så ska du kontakta våra rådgivare. Vi kan hjälpa dig med argumentation och tala med din arbetsgivare.

En arbetsgivare som blir medlem i en arbetsgivarorganisation och tecknar kollektivavtal får förhandlingsstöd, aktuell branschinformation samt tillgång till avtalstolkningar och juridisk expertis. Svenskt Näringsliv kan hjälpa dig att lotsa din arbetsgivare till den arbetsgivarorganisation som är lämplig för din bransch.

De arbetsgivarorganisationer som är anslutna till Svenskt Näringsliv har kollektivavtal med Unionen som antingen börjar gälla automatiskt när arbetsgivaren blir medlem eller efter inkoppling av avtalet. Exempel på arbetsgivarorganisationer är Teknikarbetsgivarna, Almega, Svensk Handel.

Om din arbetsgivare inte vill vara medlem i någon arbetsgivarorganisation så kan ett hängavtal tecknas mellan Unionen och din arbetsgivare. Hängavtalet innebär att arbetsgivaren och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?