Ersättning vid tjänsteresor

Om du behöver resa i tjänsten så ska din arbetsgivare ersätta dig för de kostnader som detta medför. Din arbetsgivare ska betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med tjänsteresa.

De flesta företag, där det förekommer tjänsteresor, har någon form av resereglemente eller reseavtal som reglerar vad som gäller om du behöver resa i tjänsten och vilka ersättningar du har rätt till.

Skatteverkets webbplats hittar du mer information om regler vid resa i tjänsten.

Resekostnader

Din arbetsgivare ska betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med tjänsteresa. Antingen så betalar din arbetsgivare dessa kostnader via fakturering eller också har du ett kreditkort som företaget står för och som du kan utnyttja vid tjänsteresor.

Ibland kan det hända att du får lägga ut för dessa kostnader och får ersättning i efterhand. Denna ersättning är en kostnadsersättning och är skattefri. Om du betalar med egna betal- eller kredit kort så är det brukligt att arbetsgivaren ser till att du får ut din kostnadsersättning i så pass god tid så att det inte belastar din privata ekonomi.

Mindre vanligt, men det förekommer, är att du får ut ett förskott som kan användas för att betala kostnaderna för resan och som sedan ska redovisas.

Finns det ett resereglemente på ditt företag som reglerar hur du ska boka resor och övernattningar samt till vilka kostnader, är det viktigt att du följer dessa för att du ska kunna få ut ersättning.

Ökade levnadskostnader

Ofta innebär resande att du också får ökade kostnader för kost och andra småutgifter. Det är brukligt att arbetsgivaren även ersätter dessa. Detta görs genom att arbetsgivaren betalar ut ett traktamente . Läs mer om traktamente.

Ersättning när du använder egen bil i tjänsten

När du reser med egen bil i tjänsten, ska arbetsgivaren ersätta dig för de kostnader som du får av detta. Det vanligaste är att arbetsgivaren betalar ut det schablonbelopp som skatteverket fastställt och som inte behöver inkomstbeskattas. Läs mer om ersättning för bil i tjänsten.

Restidsersättning

När du reser i tjänsten utanför din ordinarie arbetstid, räknas den tiden normalt inte som arbetstid utan kallas restid. Ersättning för denna tid, så kallad restidsersättning , finns reglerat i många av Unionens avtal om allmänna anställningsvillkor. Läs mer om restidsersättning.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?