Ersättning från inkomstförsäkringen med avgångsersättning (AGE) från Trygghetsrådet (TRR) eller annat Trygghetsråd

Samordning sker mellan inkomstförsäkring och avgångsersättning.

Inkomstförsäkringen samordnas med avgångsersättningen (AGE) från Trygghetsråd så att du totalt får upp till 80 procent i ersättning.

Hör efter med det Trygghetsråd du tillhör så får du hjälp med AGE. Kontakta Unionen om du är osäker på om eller vilket Trygghetsråd du tillhör.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej