Dina rättigheter i arbetslivet

Det finns flera lagar som gäller för dig om du har ett jobb. Vanligtvis - men inte alltid - omfattas arbetsplatsen även av kollektivavtal. Kollektivavtalet är ett viktigt komplement till lagarna och ersätter också vissa delar i lagarna. Saknas kollektivavtal är det viktigt att alla villkor, så som pension, försäkringar, övertids- och restidsersättning, arbetstid med mera, regleras i ditt anställningsavtal.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Det finns flera lagar inom området arbetsrätt som gäller för dig om du har ett jobb. De beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig i din arbetssituation. Till exempel handlar det om regler för semester, arbetsmiljö, medbestämmande och anställningsskydd.

Det kan också finnas kollektivavtal som gäller för dig på jobbet. Ibland kan de ersätta lagarna. De vanligaste avtalen är kollektivavtal som sluts centralt mellan arbetsmarknadens parter. Lokalt kan det även finnas bransch- eller företagsanpassade kollektivavtal. I kollektivavtal bestäms bland annat sådant som det inte finns någon lag om, men det kan också handla om förbättringar för de anställda jämfört med lagstiftningen. Förhoppningsvis har din arbetsgivare kollektivavtal!

I ditt anställningsavtal finns det regler för till exempel tillträdesdag, arbetsuppgifter, lön, arbetstid, anställningsform, semester och uppsägning. Det är viktigt att du vet vilken anställningsform du har. Om du inte har något skriftligt anställningsavtal – se till att få ett!

Påverka och utveckla - få ännu bättre koll
Är detta en fråga du tycker kan skötas bättre på din arbetsplats? Som arbetsplatsombud eller med en facklig klubb finns förutsättningar att få insyn och inflytande över villkoren och verksamheten. Arbetsgivaren behöver informera och förhandla innan viktiga beslut och förändringar. Klicka här så berättar vi gärna mer om hur du kan engagera dig på din arbetsplats. 
 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej