Din löneförhandling

Bra tillfällen att förhandla din lön är när du får förändrade arbetsuppgifter eller när du erbjuds en ny eller förlängd anställning.

Information

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Hitta ditt löneavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Utöver de här tillfällena bör din lön ses över årligen. Det sker genom individuella löneförhandlingar eller lönesamtal med den chef som sätter din lön. Oavsett hur det sker, är det viktigt att du får inflytande på lönesättningen och möjlighet att påverka din nya lön.

Grunden för den individuella löneförhandlingen och för lönesamtalet är ditt centrala löneavtal. Om det finns ett lokalt löneavtal mellan Unionens klubb och din arbetsgivare, så gäller det också. De flesta löneavtal ger dig rätt till en årlig lönerevision och ett årligt lönesamtal.

Skillnaden mellan löneförhandling och lönesamtal

Det är ingen större skillnad mellan en individuell löneförhandling och ett lönesamtal. Båda syftar till att bestämma din löneökning. Den största skillnaden ligger i att lönesamtalet ofta är en rättighet du har genom att den finns i ett avtal, medan löneförhandling bara sker om din arbetsgivare går med på det.

Både för löneförhandlingen och lönesamtalet är det viktigt att du förbereder dig, för att det ska gå bra. Läs mer om tips på hur du förbereder din löneförhandling under sidor för lönesamtalet:

Förhandla lön vid ny anställning
Förhandla lön vid ny tidsbegränsad anställning
Förhandla lön vid ändrade arbetsuppgifter
Ditt lönesamtal
Ta hjälp av lönestatistik när du förbereder ditt lönesamtal
Argumentera för högre lön utifrån uppsatta mål och resultat
Argumentera för högre lön även om företaget går dåligt

Om det saknas klubb på din arbetsplats, måste du själv bevaka att din lön ses över regelbundet.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej