Det här är kollektivavtal

På en arbetsplats finns många villkor man kanske tar för givna: löneökningar varje år, övertidsersättning, kompletterande försäkringar, rätt att vara med och påverka. Allt det här kan beskrivas med ett ord - kollektivavtal. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så vet du att det finns ett bra avtal för dig när det gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester, uppsägningstid och mycket annat.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen. Tack vare kollektivavtalet får du och dina kolleger en bra grundtrygghet med bra anställningsvillkor som inte kan försämras hursomhelst.

Ett kollektivavtal innehåller:

 • regler om lön, arbetstid och anställningsform

 • rätt till förhandling om lön varje år

 • regler om övertid, restid och obekväm arbetstid

 • extra ersättning när du är föräldraledig eller långtidssjuk

 • rätt till information och inflytande

 • försäkringar för extra ekonomisk trygghet vid t ex arbetsskada

 • ekonomiskt och praktiskt stöd om du blir uppsagd

 • en av marknadens bästa pensionsförsäkringar, ITP

Bra för din ekonomi

Du tjänar på ett kollektivavtal ekonomiskt. Utöver arbetsvillkor omfattas du även av ett antal försäkringar. Du kan få extra ersättning om du är föräldraledig eller blir långtidssjuk, extra ersättning vid arbetsskada, livförsäkring och såväl ekonomiskt som praktiskt stöd om du skulle bli uppsagd. Dessutom får du en av marknadens bästa pensionsförsäkringar, ITP.

Du kan påverka

Kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för lokalt fackligt inflytande. Du och dina arbetskamrater kan påverka både i de stora och små frågorna på jobbet genom ett fackligt engagemang. Det finns olika möjligheter att engagera sig:

 1. Som arbetsplatsombud får du möjlighet till insyn eller inflytande i viktiga frågor på arbetsplatsen, exempelvis löner och allmänna villkor.

 2. Som arbetsmiljöombud kan du påverka i frågor som rör den fysiska och psykosociala miljön, exempelvis stress, krishantering och rehabilitering.

 3. Om ni är fem eller fler medlemmar har ni möjlighet att bilda en klubb – det mest kraftfulla sättet att engagera sig på eftersom ni är flera som driver frågorna tillsammans. I klubben får ni inflytande i frågor som bland annat rör lön, semester, nyanställning och uppsägning.

Avtal bättre än lag

Kollektivavtalen sluts mellan fackförbunden och olika arbetsgivarorganisationer. En stor fördel med att reglera anställningsvillkoren i kollektivavtal och inte i lag är att innehållet kan anpassas till din bransch och att vi hela tiden har möjlighet att påverka våra villkor. Om allting reglerades i lag skulle vi tvingas övertyga politiker varje gång vi vill ha förändringar, och efter varje riksdagsval skulle det kunna bli stora skillnader, mot vår vilja.

Bra villkor kan bli bättre

En annan fördel är att kollektivavtalen hela tiden är levande. De kan förändras genom centrala förhandlingar i avtalsrörelsen. Inför avtalsrörelsen håller Unionen medlemsmöten i våra branscher där dina och andra medlemmars önskemål kring förbättringar i avtalen samlas ihop.

Frågor om ditt kollektivavtal

Om du har frågor om ditt kollektivavtal, kontakta i första hand arbetsplatsombudet eller en klubbföreträdare på din arbetsplats. Du kan också kontakta Unionen om du har frågor om vad ditt kollektivavtal innebär för dig.

Fler kollektivavtal

Ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. Vi är nöjda först när alla medlemmar i Unionen får dra nytta av avtalets alla värden.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej