Vad kan facket göra för en mobbad chef?

Då en chef blir mobbad blir situationen ofta komplicerad för såväl den utsatte som för facket. Facket kan ha såväl chefen som dennes underställda som medlemmar. Kan facket företräda båda parter?

Man sitter vid dator

Då det är en chef som anser sig mobbad/trakasserad, blir situationen mer komplicerad för såväl den enskilde som för facket. Om det är chefens underställda som mobbar och trakasserar chefen, har chefens chef som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet ansvar för att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Även fackets roll kan vara komplicerad, då man kan ha såväl chefen som dennes underställda som medlemmar.

– I Unionens fall löser vi detta genom att koppla in regionkontoret och se till att medlemmarna företräds av två olika fackrepresentanter, säger Robert Boronkay, ansvarig för Unionen Chef.

Facket behövs också för att ge en realistisk bild av vad den utsatte chefen kan förvänta sig.

Situationen blir ännu mer komplicerad att reda ut om det är chefens överordnade som är mobbaren. Ibland kan det gå att lösa situationen med en dialog, gärna med stöd av Unionen och personalavdelningen. På större företag kan omplacering vara en möjlighet.

– Facket behövs också för att ge en realistisk bild av vad den utsatte chefen kan förvänta sig. Det är inte ovanligt att den mobbade medlemmens önskan är upprättelse i form av en officiell ursäkt, ekonomiskt skadestånd samt att förövaren straffas. Men arbetsmiljörätten är tyvärr rätt tandlös på det här området. Det är väldigt svårt att ge den som mobbats kompensation för den kränkning personen blivit utsatt för, säger Robert Boronkay.

Det blir lätt moment 22 i de fall som arbetsgivarrollen och förövarrollen sammanfaller, eftersom arbetsgivaren ska utreda sig själv och samtidigt ansvara för en bra och positiv arbetsmiljö. Många situationer är så låsta att den enda möjligheten som återstår är att försöka finna en möjlighet för chefen att komma ifrån arbetsplatsen med så bra villkor som möjligt.

– Att ”få hjälp” med att bli av med jobbet, kan istället ses som en stjälpning. Förväntningar stämmer inte överens med utfall. ”Man kan ha rätt utan att få rätt”, är tyvärr en gammal devis i sammanhanget, säger Robert Boronkay.

Vad kan Unionen göra?

  • Unionen på arbetsplatsen eller genom regionkontoret hjälper till att utreda vad som har hänt och tar kontakt med arbetsgivaren för att hitta en bra lösning på problemet.
  • Om arbetsgivaren inte tar tag i problemet kan Unionen lyfta frågan till Arbetsmiljöverket genom en ”Begäran om arbetsmiljöåtgärd”.
  • Om medlemmen som en följd av mobbningen inte kan arbeta kvar på arbetsplatsen kan Unionen medverka till att en så bra uppgörelse som möjligt görs med arbetsgivaren.
  • Om arbetsgivaren vill säga upp den mobbade chefen behandlas ärendet enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Unionen representerar då medlemmen (den mobbade chefen). 

Även chefer blir mobbade

Mobbning är ett utbrett arbetsmiljöproblem på våra arbetsplatser. Det kan vara särskilt stigmatiserande att erkänna att man blir mobbad som chef.

Strukturer gör att chefer blir mobbade

Många är vana att betrakta chefen som en stark person, men huruvida chefen är stark eller inte spelar inte alltid så stor roll.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg