Utveckla ditt ledarskap

Har dina medarbetare de bästa förutsättningarna för att klara sina arbetsuppgifter? Ta reda på vad du som chef kan utveckla dina medarbetare, men också dig själv.

Utveckla ditt ledarskap - de 5 viktigaste kompetenserna

Ditt jobb är att se till att dina medarbetare, både de som direkt rapporterar till dig och dem som du har ett funktionellt ansvar för, har de bästa förutsättningarna för att klara sina arbetsuppgifter och levererar de tjänster och produkter kunderna efterfrågar. För det behöver du utveckla dina medarbetare, men också utveckla dig själv. Den här artikeln handlar om vad du som chef behöver tänka på och göra för att själv hänga med i utvecklingen.

Det mesta av vad du behöver kunna, lär du dig i jobbet. Inte genom att gå på kurs eller läsa en bok om ledarskap. Columbia Business School och ATD, Association for Talent Development, har gjort en studie som visar de fem kompetensområden och beteenden som framför allt är viktiga för dig som arbetar som operativ chef, att ha en utvecklingsplan för.

Utvärdera och utveckla dina medarbetares dolda talanger

Du behöver lyssna på dina medarbetare och utvärdera deras kompetenser, för att kunna hjälpa dem att vidareutvecklas i jobbet. Förutsättningarna förändras nu så snabbt, inte minst inom maskinlärande och AI, att fler rutinuppgifter kan komma att konkurreras ut av robotar, vilket gör att du och dina medarbetare behöver utveckla ny kompetens för att vara konkurrenskraftiga och arbetsdugliga i den nya världen som bara ligger några år framåt. Redan idag är många arbetsuppgifter en kombination av människa och maskin, och det kommer bara att bli allt vanligare.

Din utvärdering av dina medarbetare måste fokusera på de talanger och kompetenser som de idag har, men som inte kommer till användning. Men också kartlägga de kompetensgap som existerar, där ny kunskap och nya färdigheter måste sättas in för att du ska har rätt kompetens på ditt team även 2020. Vi vet redan nu att vi kommer att få stora behov av att kunna programmera, styra och analysera. Även behovet av att leda andra kommer att öka.

Sammanfattning

Så, för att utvecklas som chef och ledare behöver du ha en plan för dessa fem områden. Det handlar inte så mycket om att gå på kurs, utan att göra rätt saker i ditt dagliga jobb. Dela din plan med din närmaste chef och med din mentor, så att du försäkrar dig om att få bästa möjliga stöd i ditt arbete med att kontinuerligt utveckla din egen ledarskapskompetens. En utveckling som behöver pågå varje dag, på plats, på jobbet.

Text av Anders Kinding, ledarskapstränare och författare

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg