Unionen i chefsamarbete med Teknikkvinnor

För att kunna erbjuda våra kvinnliga chefsmedlemmar en arena för professionellt nätverkande har vi på Unionen Chef startat ett samarbete med nätverket Teknikkvinnor. Tillsammans ska vi bygga upp ett nätverk för kvinnliga chefer i den mansdominerade teknikbranschen.

Stort rum med kvinnor vid bord som har möte

Text: Audrey Erath Bild: Teknikkvinnor

I höstas tog Robert Boronkay, ansvarig för Unionen Chef, kontakt med ingenjörerna som driver nätverket Teknikkvinnor, vars verksamhet främst sker i en sluten Facebookgrupp med samma namn. 

På Unionen Chef var man imponerad över att två privatpersoner kunde starta upp ett nätverk som på bara sex månader var uppe i 22 000 medlemmar. 

– Vi har tidigare diskuterat det här med bra nätverk för våra medlemmar eftersom det är något som vi har sett att många professionella människor vill ha, så vi vill helt enkelt lära oss av Teknikkvinnor om hur de har gjort, säger Robert Boronkay. 

Om man jobbar i en väldigt mansdominerad värld kan det vara värdefullt att möta andra kvinnor som har liknande erfarenheter för att helt enkelt stötta varandra.

Starkt nätverk på Linkedin och Facebook

Robert Boronkay, Unionen Chef
För Robert Boronkay, ansvarig för Unionen Chef, var det självklart att samarbeta med nätverket Teknikkvinnor när möjligheten dök upp.

Tillsammans har de nu startat pilotprojektet Teknikkvinnor Chef och skrivit ett samarbetsavtal som löper fram till och med årsskiftet. Unionen kommer hjälpa Teknikkvinnor att bygga upp ett nytt nätverk för kvinnliga chefer inom teknikbranschen och bistå med sin kunskap om ledarskap.

Redan nu finns det en Linkedin-sida och en Facebookgrupp, båda med namnet Teknikkvinnor Chef. Man behöver inte vara medlem i Unionen för att få vara med i nätverket, men man ska jobba som chef med åtminstone budget- eller personalansvar.

– Teknikkvinnor har redan nu ställt frågor till sina medlemmar om vad de vill ha hjälp med i ett chefsnätverk. En sak som kommit upp är coachning i olika ledarskapssituationer och det är ju sådant som vi har i huset, coacher som kan coacha chefer. Men vi har också möjlighet att hjälpa till med arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöfrågor och även samhällspolitiska frågor, hur vi ska ha det i vår bransch, säger Robert Boronkay. 

Unionens andre vice förbundsordförande Marina Åman är nätverkets beskyddare. Hon tror att nätverket kan bidra till att öka jämställdheten i den mansdominerade teknikbranschen.

Fysiska möten under hösten

Maria Paavola och Maria Norberg
Nätverket Teknikkvinnor drivs av Maria Norberg och ursprungliga initiativtagaren Maria Paavola.

Förutom grupperna på nätet kommer det i höst att arrangeras fysiska nätverksträffar i Stockholm, Göteborg och Malmö, två träffar per stad.

På första träffen kickas nätverket igång medan man på andra träffen vill skapa ett tightare samarbete med hjälp av coachning. Då kan man lägga fram ett ledarskapsproblem som man med hjälp av en coach och resten av gruppen kan få tips och hjälp med att lösa.  

Unionen kommer hjälpa Teknikkvinnor att bygga upp ett nytt nätverk för kvinnliga chefer inom teknikbranschen och bistå med sin kunskap om ledarskap.

Värdefullt att dela erfarenheter

Förhoppningen är att nätverket ska växa sig så starkt att det får en egen livskraft och kan hållas igång av medlemmarna själva sedan.

Marina Åman, Unionens andre vice förbundsordförande, är nätverkets beskyddare och hon tror att nätverket kan bidra till att öka jämställdheten i den mansdominerade teknikbranschen samt inspirera fler kvinnor till att bli chefer.

– Egentligen pratar man om samma saker som i ett mixat nätverk, men om man jobbar i en väldigt mansdominerad värld så kan det kännas lite ensamt och då kan det vara värdefullt att möta andra kvinnor som har liknande erfarenheter för att helt enkelt stötta varandra, säger Marina Åman.

 

Har du tankar eller frågor om Teknikkvinnor Chef? Vill du bli medlem i nätverket? Skicka då ett mail till: chef@teknikkvinnor.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg