Strukturer gör att chefer blir mobbade

Många är vana att betrakta chefen som en stark person, underförstått att hen inte kan vara utsatt för mobbning. Men huruvida chefen är stark eller inte spelar inte alltid så stor roll då informella och destruktiva strukturer har uppstått på arbetsplatsen.

Kvinna sitter i soffa

Chefer är normalt sett inte en svag och utsatt grupp enligt allmänna uppfattningar på arbetsmarknaden. Chefer har ju formell makt och står ut ur gruppen, har högre lön och har kanske fått tillgång till utbildningar i organisation och ledarskap.

Men trots det är chefer inte skyddade mot mobbning på arbetsplatsen, menar Robert Boronkay, ansvarig för Unionen Chef.

– Underställda som mobbar en chef kan förekomma då en grupp har utvecklat en informell ledare, på grund av att de varit utan chef en längre period eller tidigare haft en svag chef. Den nya chefen accepteras inte av gruppen, som visar detta genom mer eller mindre tydliga trakasserier och mobbning i syfte att underminera dennes makt och få bort personen eller i vart fall bevara den informella maktstrukturen.

Man måste tydligt markera att den chef som blir utsatt för mobbning inte per automatik har misslyckats med sitt uppdrag som chef.

Många av Unionens chefsmedlemmar är mellanchefer, vilket i sig kan innebära en utsatt position. Och Robert Boronkay är noga med att poängtera att mobbning och trakasserier kan förekomma både från underställda och från överordnade.

Han menar att mobbning och trakasserier från en överordnad kan vara extra svår att upptäcka, då det sällan sker öppet. Ofta beror mobbningen på någon form av maktkamp.

– En inte ovanlig situation är då chefen får en ny överordnad, med helt eller delvis annan inställning till hur bolaget ska ledas. Den nya chefen kan vilja byta ut den underställda chefen till någon som hen själv har valt. Trakasserierna kan också bero på att chefen av någon orsak ”blivit obekväm” för personens överordnade, till exempel genom att ha gått emot denne.

Vad ska då arbetsgivaren göra då det framkommer att en chef är mobbad eller trakasserad? Boronkay menar att man tydligt måste markera att den chef som blir utsatt för mobbning inte per automatik har misslyckats med sitt uppdrag som chef. Det kan finnas många anledningar till att destruktiva informella strukturer uppstår. Han ser också en fara i ducka för problemet genom att avsätta en mobbad chef.

– Genom att ersätta en mobbad chef bygger man in rädsla för att misslyckas och en skam i chefsorganisationen. Dessutom lär man mobbarna att det är de som tillsätter och avsätter chefer i realiteten, säger Robert.

Unionen menar att det är arbetsgivarens roll att förebygga och bryta mobbning av chefer:

  • Arbetsgivaren behöver tydliggöra redan innan ett problem uppstår, att chefer kan få stöd och var de kan få det.
  • Arbetsgivaren behöver skapa ett klimat där det är tillåtet att misslyckas, eftersom en enskild person inte rår på de destruktiva spiraler som sätts igång i en grupp där mobbningstendenser fått grogrund. Använd inte arbetsrätten som verktyg för att ersätta en chef på grund av bristande resultat, om det beror på mobbning.
  • Arbetsgivare behöver gå till botten med orsakerna och jobbar med att bryta den negativa spiralen innan den blivit en trend.

Även chefer blir mobbade

Mobbning är ett utbrett arbetsmiljöproblem på våra arbetsplatser. Det kan vara särskilt stigmatiserande att erkänna att man blir mobbad som chef.

Vad kan facket göra för en mobbad chef?

Då en chef blir mobbad blir situationen ofta komplicerad för såväl den utsatte som för facket.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg