Så engagerar du medarbetarna

Det bästa sättet att visa ett företags vision och värderingar för omvärlden är att låta medarbetarna kommunicera dem. Hur skapar man ett sådant förtroende? Karin Zingmark är föreläsare och författare på temat ledarskap och kommunikation i en uppkopplad värld. I en serie artiklar ger hon sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den tredje vill hon visa varför det är så viktigt att inom företaget visualisera ett gemensamt ”varför”.

Unionen Chef Maxa snacket del 3

Så engagerar du medarbetarna. Ledarskapsråd från Karin Zingmark.

Se Karins föreläsning

Se hela Karins föreläsning där hon bland annat pratar om hur du som chef skapar en organisation som är öppen och transparent och därmed bygger tillit inom gruppen.

För att se föreläsningen behöver du vara medlem och logga in.

Enligt föreläsaren och författaren Karin Zingmark litar konsumenter och kunder betydligt mer på information om ett företag som kommer från anställda snarare än ledning eller VD:ar. Det leder i förlängningen till en situation där det är viktigt för företag och chefer att bygga kommunikativa organisationer där de anställda inte bara kan ställa sig bakom företagets vision och värderingar – utan också kan tänka sig att kommunicera dem till omvärlden. 

Jag tror inte på att ta fram värdeord som man sen informerar om på månadsmöten, utan man konkretiserar genom agerande

Att nå dit tar ofta tid, och det kräver att man lägger ner tid på att ta fram och visualisera ett gemensamt ”varför” som svarar på frågor som ”Vad är vårt uppdrag?” och ”Vart är vi på väg?” Och detta uppdrag måste engagera medarbetarna så att de verkligen känner sig delaktiga. Utöver det behöver man jobba värderingsstyrt på riktigt.

– Jag tror inte på att ta fram värdeord som man sen informerar om på månadsmöten, utan man konkretiserar genom agerande, säger Zingmark. Kanske att man exemplifierar genom beslut man fattar och projekt man driver. Sen är det bättre med få, väldigt tydliga, värderingar. För det är väldigt lätt att trycka in en massa, ibland ganska abstrakta eller fluffiga, begrepp i värderingsarbetet. Ska man bli kommunikativ i organisationen måste man vara supertydlig i sina beslut och få medarbetarna att stå bakom dem.

En ledare måste samla människor runt en gemensam vision och öppna upp för dem att hjälpas åt att tillsammans hitta vägen framåt. Ledarens uppdrag är att facilitera förändring.

Att bygga en kommunikativ organisation inifrån och ut innebär också att maktstrukturen förändras. Chefen som pekar med hela handen och anställda som sitter och väntar på att chefen ska säga åt en vad man ska göra är ett minne blott.

– Digitalisering kräver ett annat typ av ledarskap, säger Zingmark. En ledare kan inte längre ha svar på alla frågor, för världen är så osäker idag. En ledare måste snarare samla människor runt en gemensam vision och öppna upp för dem att hjälpas åt att tillsammans hitta vägen framåt. Ledarens uppdrag är att facilitera förändring. Jag tror inte man kan definiera en sådan ledare som auktoritär, men den ledaren kan trots det vara beslutsför. När jag hör begreppet auktoritär då tänker jag någon som inte lyssnar in eller ställer frågor – utan bara kör. Det tror jag inte funkar längre.

 

 

Så gör du för att maxa snacket

Karin Zingmark ger i en serie artiklar för Unionen Chef sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den första vill hon att vi ska ”maxa snacket” och gå från att vara informativ till att bli kommunikativ.

Så bygger du tillit i en organisation

Karin Zingmark ger i en serie artiklar för Unionen Chef sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den andra delen pratar hon om hur man bygger tillit i en organisation

Så hanterar du digital stress

Karin Zingmark ger i en serie artiklar för Unionen Chef sina fyra bästa tips hur man blir en bättre, mer modern chef. I den fjärde och sista delen ger hon sina råd kring hur du hanterar digital stress, kan ta kontroll över tekniken och din livsbalans.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg