Får jag fråga medarbetare om de är vaccinerade?

Med en stor andel av befolkningen vaccinerad, kryper frågan om återgång till kontoret allt närmare. Ingen vet riktigt när den stora övergången sker, även om många företag redan har öppnat dörrarna för sina anställda – i alla fall på deltid. Men att gå till kontoret igen kan kännas ovant – och för vissa oroligt. Här är några av de vanligaste funderingarna som bubblar hos Unionens medlemmar just nu. Och hur du som chef kan tänka.

Kvinna som blir vaccinerad i armen

Jag vill gärna fortsätta jobba hemma, funkar fin-fint för mig, men chefen vill ha folk på plats. Vad gäller?

I slutändan är det arbetsgivaren som beslutar om du får jobba hemifrån eller inte, säger Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström

– Sedan får man hoppas att ni kan ha en dialog om saken, och att du som chef förstår fördelen med nöjda medarbetare, under förutsättning att jobbet görs, säger Susanna.

Chefen kräver att jag ska vara vaccinerad. Får hen göra så?

Det här är än så länge lite oprövad mark. Men det börjar ju i frågan om du som chef ens får fråga dina anställda om de är vaccinerade eller inte.

– Ja, du får ställa frågan, men medarbetarna har ingen skyldighet att svara. Det är bara i en rehabsituation som man är skyldig att prata om sin hälsa med sin arbetsgivare, säger Susanna Kjällström.

Enligt grundlagen är vaccinering frivillig, men frågan om jobbet kan kräva att medarbetare är vaccinerade kokar någonstans ner till vad som händer om man inte vill vaccinera sig, vilka konsekvenser det får.

Unionens svar, som flera arbetsgivarorganisationer nu verkar dela, är att man inte kan säga upp någon som inte vaccinerar sig. I de allra flesta fall kan man inte heller särbehandla någon som inte är vaccinerad. Säg att man inte vaccinerar sig av religiösa eller medicinska skäl, då riskerar arbetsgivaren att hamna i en diskriminerande situation. Det kan också bli ett arbetsmiljöproblem om någon blir utfryst på grund av att hen inte vaccinerat sig, där personen i värsta fall säger upp sig. Då är det bättre att fundera på om det är bättre med en tillfällig omplacering. Finns det frågetecken så gör du som chef klokt i att ta hjälp av företagshälsovården och försöka bena ut vad som är medicinskt motiverat och vad som är känslor, för att sedan hitta en bra lösning. 

Företaget var snabba att dra ner på kontorsytan, så nu ska vi sitta mycket tajtare, vilket känns sådär med tanke på covid-19. Vad ska jag göra?

Innan en arbetsgivare strukturerar om sitt kontor på ett genomgripande sätt ska man fundera över risker med förändringen, även vad gäller smitta.

– Även medarbetare ska få vara delaktiga i beslut som påverkar arbetssituationen, så prata med dina medarbetare om hur riskerna har bedömts och visa hur åtgärdsplanen ser ut, säger Unionens arbetsmiljöexpert Annica Hedbrant.

Och om arbetsgivaren har gjort en riskbedömning och kommit fram till att det här är fullt rimligt, vad ska oroliga då göra?

– Prata med arbetsgivaren och påtala det man ser. Kanske har ni ändå inte tänkt på alla aspekter. Det kan vara så att man har planerat för öppna ytor men att delar av arbetet kräver plats för hantering av känsliga samtal, eller att medarbetare har svårt att koncentrera dig i en öppen miljö. Då är det viktigt att det kommer fram.

Om jag ska fortsätta jobba hemma på deltid, borde inte arbetsgivaren börja betala för mitt wifi snart?  

Svaret beror på om det är distansarbete av mer sporadisk karaktär eller om det kommer att fortsätta framöver.

– Vill arbetsgivaren att folk ska jobba mycket på distans så ska arbetsgivaren stå för den utrustning som behövs. Det kan handla om stol och skrivbord – eller wifi. Men allt beror som sagt var på omfattningen av hemarbetet. Ta en diskussion med dina medarbetare. Om distansarbete blir en del av det nya normala för tjänstemän , så vore det bra om fler företag reglerade det här i policys, så att det är tydligt vilka krav som ställs och vem som står för vad, säger Annica Hedbrant. 

Jag skaffade hund under pandemin. Nu när vi ska tillbaka till kontoret undrar jag hur jag ska få ihop vardagen. Får man ta med sig hunden till jobbet?

Ja, Sverige har fått många ”pandemihundar.” Alla som har en hund vet hur bra och trogna kollegor de kan vara, och visst finns det arbetsplatser som gladeligen välkomnar fyrfotade vänner, men det är inget man kan räkna med – av hänsyn till kollegor.

– Visst kan du ställa frågan till arbetsgivaren. Och ja, en hund kan vara ett positivt inslag på arbetsplatsen. Men arbetsgivaren måste såklart även tänka på att dina kollegor och andra som besöker arbetsplatsen kan vara allergiker eller hundrädda. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer om du får ta med vovven till jobbet, säger Annica Hedbrant.

Arbetsgivaren har kallat till fysisk konferens. Jag är sugen på att ses, men alla kollegor vill inte. Måste man åka?

Vi behöver fortfarande förhålla oss till myndigheters allmänna råd och rekommendationer, där Folkhälsomyndigheten just nu säger att arbetsplatser bör ”genomföra tjänsteresor, konferenser och liknande på ett smittsäkert sätt.” Det är alltså inte förbjudet att arrangera fysiska konferenser i sig.

– Men man behöver också tänka på den sociala biten, att alla ska känna sig inkluderade i arbetsgemenskapen, så att inte några blir utan viktig information. Alltså hitta en form för konferens som gör att alla som ska delta också kan göra det. Arrangerar man en digital konferens kan man försöka hitta de bitar folk längtar efter, som en gemensam morgonfralla och utrymme att småprata med kollegor, tipsar Annica Hedbrant.

Men om jag som chef kallar till konferens och säger att det är obligatoriskt att delta, men några vägrar. Vad händer då?

– Om du som chef säger att det här är vad som gäller så ska medarbetare närvara, även om vi just nu befinner oss i en mycket speciell situation där det bör finnas ett diskussionsutrymme. Dialog och lyhördhet är bättre för både dig och ditt team.

 

 

Du i chefsrollen

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg