Chefskompetens - mellanmänsklig kontakt blir den nya hårdvaran

Att chefsrollen har blivit mer komplicerad och att behovet av att kompetensutveckla sig därför har blivit allt viktigare råder ingen tvekan om. Det menar Caroline Wiklund, coach på Unionen, som regelbundet håller kurser och stöttar chefer som vill utveckla sitt ledarskap.

Kvinna tittar in i kameran och ler

– Arbetslivet har förändrats och med det även chefens roll. Man kan kanske tro att den ökade automatiseringen och digitaliseringen skulle innebära att chefen blir mindre viktig. Men mycket talar för att det blir tvärtom, att de mjuka värdena, den mänskliga kontakten, mellan medarbetare och chef blir ännu viktigare. Man pratar numera om att i den digitala världen blir den mellanmänskliga kontakten en ny hårdvara

Nu kan det vara tvärtom, att unga nyanställda medarbetare med hög digital kompetens får fungera som mentorer för äldre medarbetare.


Därför blir chefens roll som coach eller mentor ännu viktigare. Men digitaliseringen kan också innebära att tidigare kunskapshierarkier kastas om, menar Caroline. Traditionellt har det ofta varit chefen eller erfarna medarbetare som har fått fungera som stöd eller mentorer när nya personer kommer till arbetsplatsen. Nu kan det vara tvärtom, att unga och relativt nyanställda medarbetare med hög digital kompetens får fungera som mentorer för äldre medarbetare.

– Överhuvudtaget börjar synen på kompetensutveckling att förändras. Tidigare handlade kompetensutveckling ofta om att man fick gå en kurs. Idag pågår den hela tiden genom att många medarbetare utbildar sig löpande via olika kanaler. Chefens roll som coach eller mentor blir då extra viktig, inte minst när det gäller stress- och gränsdragningsfrågor.

Caroline leder ofta kurser och föreläsningar där chefer får en möjlighet att stärkas i ett coachande förhållningssätt. I Stockholm, där hon är verksam, och i flera andra av Unionens regioner ordnas regelbundna träffar där grupper av chefer träffas och får en möjlighet att lyfta sina arbetsrelaterade problem och frågor. Hon håller ihop gruppen och diskussionen, men det är de andra närvarande cheferna som kommer med stöd och egna erfarenheter från liknande situationer, och på så sätt coachar varandra.

Många frågor handlar om stress, både när det gäller den egna arbetsbelastningen, men också hur man kan styra så att medarbetare inte bränner ut sig.

Att chefer med personalansvar också har ett arbetsmiljöansvar är tydligt

– Det finns ett stort behov av kompetensutveckling för chefer när det gäller stressrelaterade frågor. Dessa kan kompliceras  av att fler medarbetare jobbar självständigt och kanske ofta sitter hemma eller ute hos kunder och arbetar. Och det som gäller för medarbetarna gäller ofta också för cheferna själva. Jag träffar mest mellanchefer. De har en eller flera chefer över sig och behöver stöd och tydlighet i vad som ingår i deras uppdrag samtidigt som de får mandat att hitta egna arbetssätt och lösningar.

Ett närliggande område där Caroline ser att cheferna behöver kompetensutveckling är arbetsmiljöfrågorna.

– Att chefer med personalansvar också har ett arbetsmiljöansvar är tydligt. Men alla chefer vet inte vad detta ansvar egentligen innebär. Detta kan vara en stressfaktor i sig självt när de behöver hantera frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. .

En kompetent chef behöver också kunna se var de egna gränserna går så att hen kan värna sin egen hälsa

Vad tycker hon då kännetecknar en chef med hög kompetens?

– Det handlar i grunden såklart om avgörande förmågor som att kunna fatta beslut och stå upp för dessa, att hålla företagets mål levande samt att kunna bryta ner dessa i delmål. Det handlar också om att vara ett coachande stöd till medarbetarna och kunna hantera frågor kopplade till arbetsmiljö och ibland även medarbetarens livssituation. En kompetent chef behöver också kunna se var de egna gränserna går så att hen kan värna sin egen hälsa. Om det finns viktiga kompetenser som behöver utvecklas är det viktigt att  våga ge uttryck för det jämtemot den egna chefen och hitta sätt för att utveckla dessa. 

 

Text: Mikael Sundström - kommunikatör på Unionen
Bild: Caroline Wiklund - coach på Unionen

Vad kostar ett medlemskap i Unionen?

Ditt arbetslivs bästa beslut*

* I alla fall om du frågar våra 685 000 medlemmar.

Vad kostar medlemskapet för dig?

Allt om arbetsmiljö

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön och det är extra viktigt att du är lyhörd inför vad som händer inom arbetsgruppen eller på arbetsplatsen. Läs mer om vad du som chef kan göra för att skapa en bra arbetsmiljö.

Chefspaning

Låt dig inspireras i vårt redaktionella rum. Här finns Intressanta, aktuella och relevanta artiklar om ledarskap från Unionen Chef

Är Unionen Chef medlemskapet för dig?

Om du jobbar i en arbetsledande position kan Unionen Chef vara medlemskapet för dig. Det är ett skräddarsytt medlemskap med säskilda förmåner och tjänster.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg