Chef och kulturbärare

Vad innebär det att vara kulturbärare? Varje arbetsplats utvecklar en kultur som innebär ett sätt att bemöta varandra.

Jeanette Forss
Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

Många arbetsplatser använder resurser till att tillsammans med medarbetarna ta fram kulturen. På andra arbetsplatser får man börja om från början när det förekommer mycket konflikter. Det kan handla om att man mår dåligt, då är det väldigt vanligt att företaget stannar upp och börjar jobba med kulturen. Varför jobbar vi här? Hur vill vi bemöta varandra? Vilka beteende ska man förstärka och vilka beteenden måste förändras för en hälsosam arbetsplats?

Som chef och ledare går jag före. Vill jag att vi ska ha en öppen och tillitsfull kultur behöver jag själv vara öppen och ge förtroende till de jag har runt omkring mig

Att vara kulturbärare som chef innebär att du ses som en ledare och att många tar efter ditt beteende. Om du har för vana att skicka mejl på helgen så skapar du både förväntningar och en kultur bland dina medarbetare och dina underchefer som också andra kanske tar efter. Det kan också handla om enkla saker som att alltid ta sig tid att hälsa på medarbetarna eller chefskollegorna. Om du gör det så är chansen stor att även andra gör det.

Vad skapar du för förväntningar på andra genom ditt beteende?

- Att leva som jag lär är viktigt för mig som person och inte minst i min roll som chef och ledare. Kulturen äter strukturen till frukost! Det finns ingen optimal organisationsmodell, säger Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm.

Det handlar också givetvis om balansen. Kommer du alltid först och går sent och kommer in till jobbet med en allvarlig förkylning? Fundera då på vilka förväntningar du skapar och vilken kultur du skapar på arbetsplatsen.

Det kan också handla om att inte göra fel eller ge sken av att du aldrig gör misstag. Då blir det svårt att få en prestigelös arbetsplats.

- Hur väl en organisation lyckas är hur väl kulturen fungerar, det vill säga relationen mellan kollegor och mellan chef och kollegor, menar Jeanette.

Ansvaret ligger hos dig som chef

- Det vi säger i barnuppfostran om att barn inte gör vad vi säger utan vad vi gör stämmer också på oss vuxna. I en organisation är det du som chef som är föräldern. Jag kan inte som chef säga hur det ska vara och sedan inte själv vara beredd att leva efter det, då faller trovärdigheten, poängterar Jeanette Forss.

Alla arbetstagare och självklart även chefer har en arbetstid att förhålla sig till. Att konkret leva som du lär kan handla om att vara tydlig med att du också följer arbetstider. Att leva upp till företagets kultur handlar också om att känna till arbetsplatsens värderingar och ledord och stå för dessa i din professionella roll.

- Vad signalerar jag till mina medarbetare om jag säger till dom att gå hem om jag själv sitter kvar. Vad signalerar jag om jag mailar till mina medarbetare på söndagar och sena kvällar?  Jag behöver sätta gränser för mig själv, göra mina prioriteringar och ställa mig själv frågan vad och vem som är viktigast? Jag lever efter prioriteringarna. 1. jag själv 2. min familj 3. mina medarbetare och mitt uppdrag. Berättar Jeanette Forss.

Hur ska jag agera som chef över andra chefer?

Är du chef över andra chefer kan du behöva vara ännu tydligare med beslutsmandat och förankringsprocesser. För att lyckas i din roll är det viktigt att påminna om vad uppdraget handlar om.

- Släpp på kontrollen, ge stort mandat och ett tydligt uppdrag. Varför är vi här? Vad är vårat uppdrag? Prioritera utifrån det, är mina bästa tips, säger Jeanette.

Viola Zabeti

Viola Zabeti

Projektledare Press och Opinion, Unionen, region Stockholm

Motivation och balans genom att leda sig själv

Att förstärka självledarskap innebär starkare arbetsplatser som också klarar av konflikter bättre. Det är mer sannolikt att medarbetarna tar tag i eventuella konflikter själva istället för att vända sig till chefen.

Chefspaning

Låt dig inspireras i vårt redaktionella rum. Här finns Intressanta, aktuella och relevanta artiklar om ledarskap från Unionen Chef

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg