Behovet av kompetensutveckling är enormt

Coronakrisen gör att företagens arbete med att effektivisera verksamheten nu fått raketbränsle och det snabbar upp många teknikskiften. Det säger Unionens chefsekonom, Katarina Lundahl, och hänvisar till en ny rapport som visar att behovet att kompetensutveckla befintlig personal är stor.

Kvinna som studerar

Med hjälp av en avancerad analysmodell har Unionen undersökt hur ny teknik kommer att förändra vad tjänstemännen gör på jobbet i branscherna it, kommunikation, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustrin. För till exempel ekonomiassistenter förutspår Unionen att en tredjedel av arbetsuppgifterna har försvunnit om fem år. För löne- och personaladministratörer är det över 40 procent av arbetsuppgifterna som försvinner.

– Digitaliseringen och automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden. Ny teknik kommer att sätta stora avtryck även för högutbildade tjänstemän. Många tjänstemannayrken förstärks med hjälp av ny teknik. De anställda kan göra mer och bättre saker på jobbet med hjälp av den nya tekniken, om de får rätt förutsättningar, säger Katarina Lundahl, chefsekonom och tillförordnad politikchef på Unionen.

Katarina Lundahl

Katarina Lundahl

Unionens chefsekonom

Unionens chefsekonom, Katarina Lundahl, menar att coronapandemin har snabbat på digitaliseringen och behovet att kompetensutveckla medarbetarna är större än någonsin. 

Konsumtionsbeteendet har ändrats snabbt

Hon menar att pandemin har snabbat på utvecklingen. Sådant som företag tänkt implementera ”på sikt” för att effektivisera arbetet är redan igång på flera arbetsplatser.

– Det är tydligt att konsumtionsbeteenden har ändrats snabbare på grund av coronapandemin. Behovet av kompetensutveckling är enormt. För många företag innebär det att det man trodde skulle hända framöver behöver ske nu. Det kan ge lite panikkänsla, men då är det extra viktigt att se över vilken kompetens medarbetarna har och hur den snabbt kan uppgraderas.

Info icon Shape info icon

Så gör du en enkel kompetensanalys

  1. Vad har företaget för mål och för strategi att nå dit?
  2. Vilken kompetens kommer att behövas för att nå dit, på kort och lång sikt?
  3. Vad kan medarbetarna idag?
  4. Har medarbetarna kompetens som de inte använder i sitt dagliga jobb men som de tycker skulle vara roligt att utveckla?

Katarina Lundahl pekar på att det även i samband med neddragningar, som vi nu ser i pandemins spår, är viktigt att analysera vad det är för kompetens företaget kommer att behöva framöver och hur man uppnår det så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

– Företag som vill vara med i matchen på morgondagens arbetsmarknad måste redan idag satsa på strategisk kompetensutveckling av personalen. Ett sätt för arbetsgivare att kompetenssäkra för framtiden är att precis som Unionen ta stöd av ny teknik för att analysera hur teknikutvecklingen kommer att påverka det egna företaget och kompetensbehoven.

Företag som vill vara med i matchen på morgondagens arbetsmarknad måste redan idag satsa på strategisk kompetensutveckling av personalen. 

Dyrt att anställa ny personal

Varför ska du som chef då inte bara göra dig av med dina medarbetare som saknar rätt kompetens och anställa nya med mer aktuella kunskaper?

– Det visar sig ofta vara svårare och dyrare än man tror att säga upp personal och anställa nya. Analysmodellen och beprövad erfarenhet visar att det ofta är lönsamt att jobba med att vidareutveckla befintlig personal. Man ska inte heller underskatta värdet i den kunskap som befintlig personal har om företaget och branschen. Det kan ta flera år för nyanställda att bygga upp motsvarande kompetens på det området.

En av slutsatserna i analysmodellen är att steget mellan två på pappret olika jobb, ofta inte är så stort som man först tror. 

– Jag tror att det behövs nytt tänk när det gäller kompetensutveckling. Det är lätt hänt att ledningen tror att någon som har en viss utbildning och arbetsuppgift inte kan jobba med något annat. Men vår analys visar att många yrkesroller har överlappande arbetsuppgifter, och att det därför ofta bara krävs mindre kompletteringar för att en anställd ska kunna gå vidare och jobba med något annat.

– Man behöver inte heller alltid tänka i längre utbildningar. Det kan räcka med kortare utbildningsmoduler – kanske i form av korta kurser eller utbildningspass.

Kvalitetssäkrade utbildningar

Men även för dig som vill satsa på att uppgradera dina befintliga medarbetarnas kompetens kan det vara svårt att veta vilka utbildningar som är bra och ligger i linje med företagets framtida mål.

– För mindre företag med begränsade resurser är det självklart inte så lätt att veta vad som är bra utbildningar att satsa på för sin personal. Ett intressant projekt är det som Vinnova nu driver, där de upprättar en digital portal för kvalitetssäkrade utbildningar för industrin, där man vet att utbildningarna som finns på sajten omfattar den senaste tekniken.

Aktuellt: I de förhandlingar om arbetsrätten som nu pågår driver Unionen genom PTK att de som har jobbat i åtta år ska kunna läsa på heltid i upp till ett år med ett särskilt statligt studiestöd. Unionen vill också att de befintliga trygghetsråden ska kunna stötta individer i deras vidareutveckling även om de inte är arbetslösa.  

Info icon Shape info icon

Unionens rapport:

Ny teknik, automatisering och coronakris – Tjänstemännens behov av kompetensutveckling är enormt

Med hjälp av avancerad AI-teknik och svensk arbetsmarknadsdata har Unionen blickat in i framtiden för att förutspå hur olika teknikskiften kommer påverka arbetsmarknaden och olika tjänstemannayrken framöver.

Analysen bygger på fyra olika delar:

  • en databas med över 60 000 yrken och 20 000 arbetsuppgifter från hela världen
  • analyser över i vilken takt olika teknologier kan implementeras i olika branscher i olika länder, med specifika data för Sverige.
  • användardata från den enskilde användaren, i Unionens fall svensk SCB-data.
  • det australiensiska företaget Faethms AI-verktyg som kombinerar källorna till scenarioanalyser över framtida utveckling.

Analysen visar att de yrken som påverkas mest av förstärkning av ny teknik i de fyra studerade branscherna är lednings- och organisationsutvecklare samt marknadsanalytiker och marknadsförare. Olika typer av ingenjörsyrken kommer också förstärkas av ny teknik. Unionens analys visar även att den nya digitala tekniken kommer att skapa tusentals nya jobb, framförallt inom it.

Läs rapporten här

Boot camp-utbildningen gav mig nytt jobb och ny karriär

Från butikschef till automationsingenjör på mindre än ett år. Jo, det går. Andreas Stenberg gick en boot camp-utbildning och fick ett framtidsyrke.

Så skapar du motivation i coronatider

När företag och organisationer startar upp igen efter ett halvår med coronaviruset, blir det för många en nystart. Ledarskapsexperten Anders Kinding pekar ut fyra områden som du särskilt behöver uppmärksamma för att ge dina medarbetare motivation

Ledarskapsutbildningar på IHM Business School

Som medlem i Unionen Chef får du extra bra rabatter på ledarskapsutbildningar på IHM. Kompetensutveckla dig genom deras kurser.

Stärk ditt ledarskap med Chefsskolan

Chefsskolan är en e-utbildning riktad till ledare och chefer där du bland mycket annat lär dig att leda dig själv, att leda andra och att leda verksamheten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg