Även chefer blir mobbade

Mobbning är ett utbrett arbetsmiljöproblem på våra arbetsplatser. Det kan vara särskilt stigmatiserande att erkänna att man blir mobbad som chef. Vi har ju så många valda sanningar om att chefen ju ska vara den starke och en auktoritet ingen ger sig på. Vissa anser till och med att ”det har man betalt för att ta” när man är chef.

man lutar huvudet i sina händer

I en mobbningssituation där en chef är utsatt på arbetsplatsen kan det vara svårt att erkänna att det som sker faktiskt är mobbning. Många chefer ser det istället som något man själv har gjort fel.

– Precis samma regler oavsett om du är chef eller inte. Mobbning är helt enkelt inte ok. Bara för att du är chef ska du inte behöva vara någon slagpåse. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon koppling mellan hur du klarar ditt chefsskap och att du blir mobbad, säger Robert Boronkay, som är ansvarig för Unionen Chef och själv har många års erfarenhet av att ha arbetat som chef.

Kom ihåg att det inte är ett tecken på att du inte klarar av ditt chefskap om du blir utsatt för mobbning.

Robert Boronkay pekar på att det kan finnas många anledningar till att en chef kan vara extra utsatta för mobbning. En förklaring är att ett allt tuffare klimat med kvartalsbokslutsekonomi i arbetslivet med ständiga förändringar och slimningar gör att polariseringen mellan chefer och medarbetare ökar och att de sistnämndas frustration och i vissa fall förakt för ledningen tar sig uttryck i mobbning av dem som man upplever representerar företaget närmast en själv.

– Det kan också finnas grupper med starka informella ledare som kan ha sina egna anledningar till att sätta igång negativa spiraler, säger Robert Boronkay.

En bok som tar upp just den problematiken är ”De 11 sammansvurna”, där det skildras hur det informella sociala spelet på en vanligt svensk arbetsplats kan leda till att flera chefer slås ut en efter en, och även medarbetare som inte vill följa det sociala spelet blir utsatta. Boken slutar det med att avdelningen slås upp för att splittra den negativa laddningen.

– Tyvärr är det ibland sådana krafttag som måste till för att bryta en destruktiv kultur, säger Robert Boronkay.

Unionen arbetar för att motverka all förekomst av mobbning på våra arbetsplatser, och lyfter fram några saker som extra viktiga om en mobbningssituation uppstår på arbetsplatsen:

  • Ha policys och handlingsplaner emot kränkande särbehandling klara och kommunicerade redan innan det börjar brinna. Då blir det lättare att återknyta till dem.
  • Ta tag i situationen. Det är inte okey att bli kränkt som chef och du måste markera detta.
  • Ta hjälp av din chef och – eller personalfunktionen/företagshälsovården. Du kan behöva hjälp och stöd för att agera rätt. Dokumentera och upprätta handlingsplaner. Följ upp.
  • Informera skydds/arbetsmiljöombudet. De är till också för dig.
  • Du har samma skydd av lagen som alla andra anställda.

 

Text: Mikael Sundström, Unionen

Kvinna sitter i soffa

Strukturer gör att chefer blir mobbade

Många är vana att betrakta chefen som en stark person, men huruvida chefen är stark eller inte spelar inte alltid så stor roll.
man sitter vid dator

Vad kan facket göra för en mobbad chef?

Då en chef blir mobbad blir situationen ofta komplicerad för såväl den utsatte som för facket.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?