Beräkningsexempel med löneväxling mot skattepliktig förmån vid lön över inkomsttak

De ekonomiska effekterna av att löneväxla kan bli olika vid skattefria eller skattepliktiga förmåner. Det kan också handla om hur din lön efter löneväxlingen ligger i förhållande till inkomsttaken för andra ersättningar.

Information

Inkomstbasbelopp 2018:
1 inkomstbasbelopp = 62 500 kronor
Brytpunkten för att tjäna in allmän pension är en årsinkomst om 8,07 inkomstbasbelopp
= 504 375 kronor per år
(42 031 kronor per månad)
Löneväxling är inte förmånligt om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten.

Hur löneväxling påverkar din inkomst, din pension och andra ersättningar är helt specifikt för din situation. Observera att löneväxling påverkar de allmänna ersättningar som du har rätt till och dina kollektivavtalade ersättningar. Om du räknar ut nettolön (lön kvar att leva på) och det direkta inkomstbortfallet som uppstår på grund av löneväxlingen samt tar hänsyn till indirekt inkomstbortfall, så får du en uppfattning om löneväxlingen lönar sig ekonomiskt.

Det här är ett exempel som kan hjälpa dig att tänka kring löneväxling. Ta även hjälp av beräkningsexempel med löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak och beräkningsexempel med löneväxling mot fler semesterdagar.

Mer information om löneväxling hittar du på sidan Vad löneväxling är och hur den kan påverka din ekonomi. Läs också Tänk på det här om du vill löneväxla.

Antaganden i exemplet

Olika allmänna ersättningar styrs utifrån inkomsttak. De innebär viktiga förutsättningar för att kunna räkna på vad en löneväxling innebär. Här hittar du information om aktuella inkomsttak.

Erbjuden löneväxling

Din arbetsgivare erbjuder sig att betala en skattefri förmån mot att du får ett bruttolöneavdrag på 3 000 kronor i månaden. Om du skulle köpa förmånen själv så skulle den kosta dig 44 400 kronor om året.                     

Grundfakta

Erbjuden förmån (marknadsvärde per år)          44 400 kronor
Ursprunglig bruttomånadslön (lön före skatt)     46 000 kronor
Ny bruttomånadslön efter löneväxling                43 000 kronor
Preliminärskatt 30 %

Beräkning av nettolön (lön kvar att leva på)

Om du köper tjänsten eller varan själv

Årslön 552 000 kronor - preliminärskatt 165 600 kronor - inköp av tjänst eller vara 44 400 kronor = nettolön 342 000 kronor

Om du löneväxlar och arbetsgivaren betalar för tjänsten eller varan

Årslön 516 000 kronor - preliminärskatt 154 800 kronor - förmånsskatt 13 320 kronor = nettolön 347 880 kronor

Skillnad i nettolön

Skillnaden i nettolön blir i exemplet att du får 5 880 kronor mer kvar i lön att leva på per år samtidigt som du får den valda förmånen. Observera dock, att andra ersättningar som ingår i din årsinkomst samtidigt kan minska.

Om du förutom lön även får andra ersättningar, som till exempel lagstadgad sjukpenning, föräldrapenning eller kollektivavtalad övertidsersättning, bör du även jämföra med hur dessa ersättningar kan minska som en följd av löneväxlingen. Detta för att veta om löneväxlingen totalt sett är en "bra affär".

Direkt påverkan på allmänna och kollektivavtalade ersättningar

Om din lön ligger under inkomsttaket för a-kassa, allmän försäkring respektive pension och minskar, så påverkas direkt:

  • a-kassa, lägre a-kasseersättning,
  • sjukpenning, föräldrapenning med mera genom minskad sjukpenninggrundande inkomst (SGI),
  • avsättning till din allmänna pension genom minskad pensionsgrundande lön (PGI) samt
  • avsättning till din tjänstepension genom minskad pensionsmedförande lön.

Oavsett om din lön ligger över eller under inkomsttak påverkas dessutom de kollektivavtalade ersättningar som också beräknas på din månadslön, till exempel sjuklön, föräldralön, övertidsersättning, semesterlön med mera. Observera att flera av dessa ersättningar i sin tur ligger till grund för lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Exempel på hur några lagstadgade och kollektivavtalade ersättningar påverkas i det här löneväxlingsexemplet

Baserat på antaganden är här några exempel på hur kollektivavtalade och lagstadgade ersättningar direkt  påverkas av löneväxlingen (kolumnen "Belopp").

Vissa ersättningsgrundande inkomster påverkas också, vilket indirekt även medför lägre ersättningar. De anges i exemplet, men några sådana belopp är dock inte uträknade här (kolumnen "Ersättningsgrundande...").

  • PGI - Pensionsgrundande inkomst, ligger till grund för den allmänna pensionen
  • SGI - Sjukpenninggrundande inkomst, ligger till grund för sjukpenning och föräldrapenning
  • ITP1 och ITP2 - Industrins och handelns tjänstepension, kollektivavtalad pension och sjukpension
Typ av ersättning Belopp Ersättningsgrundande
inkomster som
dessutom påverkas
Löneökning 2,5 % för 12 månader (kollektivavtalad)      -900 kr ITP1, ITP2, PGI, SGI
Övertid (kollektivavtalad)
Antag 5 helger med 10 timmar
  -2 083 kr  ITP1, PGI
Sjuklön (lagstadgad) + Sjuklön (kollektivavtalad)
Antag 1 sjukperiod på 30 dagar 
  -2 240 kr ITP1, PGI
Sjukpenning (lagstadgad)
Antag 1 sjukperiod på 30 dagar, dag 15-30 dagar
          -0 kr PGI
Föräldralön (kollektivavtalad)
Antag en månad (30 dagar) 
   -2 663 kr  PGI
Föräldrapenning (lagstadgad)
Antag en månad (30 dagar) 
          -0 kr PGI
Tillfällig föräldrapenning (lagstadgad)
Antag tre perioder om 1 vecka
          -0 kr  PGI
Restidsersättning (kollektivavtalad)
Antag 20 timmar i månaden (50% vardagar + 50 % helg)
  -3 395 kr ITP1, ITP2, PGI
Semesterlön (lagstadgad + kollektivavtalad)
Antag 25 semesterdagar
  -4 050 kr ITP1, ITP2, PGI
Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej