Argumentera för högre lön utifrån uppsatta mål och resultat

Många arbetsgivare jobbar idag med en mycket strukturerad målstyrning som är nedbruten ända till individnivå. Resultat i förhållande till uppsatta mål är vanligen den mest avgörande faktorn för vilken löneökning du får.

Shape Created with Sketch.

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Logga in och få en direktlänk till rätt avtal eller hitta ditt löneavtal i vår lista.

Lönecoachning - avslappnad dam på divan

Ny tjänst, nytt jobb, ny på arbetsmarknaden? Eller dags för årets lönesamtal?

Bolla lön med en expert och bli en vassare förhandlare på en kvart.

En av de viktigaste förberedelserna som du har att göra inför ett lönesamtal är att se till att du själv har en tydlig bild av vad du presterat under året som gått. Koncentrera dig på att ta fram konkreta exempel på hur dina arbetsuppgifter har förändrats till att bli svårare, hur du har fått utökade arbetsuppgifter och/eller ansvar samt på vilket sätt du uppfyllt och ibland överträffat de satta målen.

Tonvikten på din förberedelse ska vara konkreta exempel som: ”Aktiviteten X har i år tillkommit på mitt ansvarsområde och i den undersökning som gjordes i samband med aktiviteten visar att företaget har överträffat de mål vi hade för kundernas nöjdhet” och så vidare.

Rätt använt kan målstyrningen vara ett utmärkt verktyg att utnyttja för att argumentera för din löneökning eftersom du på ett mycket konkret sätt kan härleda hur din arbetsinsats har bidragit till utveckling av verksamheten på din arbetsplats. Det förutsätter naturligtvis att de mål som sätts är konkreta och nåbara samt att du ges rätt förutsättningar. Måluppfyllelse diskuteras oftast i utvecklingssamtalet som är ett årligt samtal mellan dig och din chef där ni diskuterar både din och arbetsplatsens utveckling. Kom i håg att utvecklingssamtalet är minst lika viktigt för din löneutveckling som lönesamtalet.

Hos arbetsgivare som inte aktivt jobbar med målstyrning är det viktigt att du själv formulerar mål som du stämmer av med din chef och sedan följer upp. Om du tycker att chefen inte har en rättvis bild av vad du åstadkommer, så kanske du behöver fundera på hur du kommunicerar dina resultat och måluppfyllnad. Det är inte bara vid lönesamtalet som du kan övertyga din chef om att du ska ha en lönehöjning. Det arbetet behöver pågå hela tiden.

Om du är fackligt ansluten och det dessutom finns en klubb , har den till uppgift att se till att det finns förutsättningar för dig att diskutera mål och måluppfyllnad på ett systematiskt och sakligt sätt. I löneavtalet finns det också ofta krav på att lönesättningen ska vara baserad på arbetsinnehåll och prestation och på ditt bidrag till utvecklingen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?