Vad händer med jobb och inflation år 2023? Vad tror Unionens klubbar om framtiden? – Unionen presenterar konjunkturprognos

Onsdag 23 november kl. 08.30 -08.45 presenterar Tobias Brännemo, tf chefsekonom, Unionens konjunkturprognos för press och särskilt inbjudna. Presentationen sker via Teams.

2022-11-16

Presentationen ger svar på följande frågor:

  • Hur ser utsikterna ut för 2023 i det svenska näringslivet, enligt Unionens fackklubbar?
  • Vad tror Unionen om inflationen?
  • Hur utvecklar sig arbetsmarknaden?
  • Är framtiden verkligen så mörk som alla säger?

Efter presentationen finns tid för frågor. Det finns även tid enskilda intervjuer.

 

Länk till mötet

Här loggar du in på mötet.

Vi öppnar mötet för inloggning kl. 08.20. Vill du att vi skickar en påminnelse innan mötet startar, anmäl dig till: press@unionen.se

Unionens konjunkturprognos - Sveriges mest träffsäkra prognos

Unionens BNP-prognoser är erkänt pricksäkra. Konjunkturinstitutets utvärdering visade att Unionens ekonomer gjorde Sveriges mest träffsäkra BNP-prognoser för 2021. En av anledningarna är att Unionens prognos bygger på en unik enkätundersökning bland Unionens klubbar, en enkät som täcker in nära en halv miljon anställda i privat sektor.