Unionen om budgeten - regeringen missar utbildningssatsningar

Det finns stora behov av möjligheter till omställning och kompetensutveckling, vilket regeringen inte möter i sin budget. Det konstaterar Unionens ordförande Martin Linder i en kommentar till regeringens budget som idag presenterats.

2022-11-08

– Lanseringen av omställningsstudiestödet har varit efterlängtat, men vi ser också behov av reformer som breddar utbildningsutbudet och gör det mer tillgängligt för yrkesverksamma. Möjligheten att ställa om, vidareutbilda sig och stärka sin kompetens kommer att vara helt avgörande för att möta de stora förändringar vi ser redan idag på Sveriges arbetsmarknad, säger Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Det är glädjande att regeringen fullföljer införandet av omställningsstudiestödet, som är en viktig pusselbit i att förbättra omställningsmöjligheterna och att säkra omfattande skiften av kompetens på arbetsmarknaden. Men det återstår fortfarande ett stort arbete att göra, och Unionen anser att regeringen i budgeten borde satsa på att bredda utbildningsutbudet på högskola och universitet för att göra det mer anpassat efter yrkesverksammas behov.  

Högskolor behöver få mer resurser för att möta den ökade efterfrågan från yrkesverksamma, och incitamenten för högskolorna att erbjuda utbildningar mer anpassade för yrkesverksamma behöver förbättras. Vidare finns fortsatt utvecklingspotential inom yrkeshögskolan beträffande möjlighet till omställning. 

– I stora delar av landet ropar företagen efter arbetskraft, det finns enorma behov som politiken inte lyckas möta. Vi vill att regeringen skjuter till de resurser som krävs i utbildningssystemet så att viktiga investeringar, inom bland annat energi och klimatomställning, kan genomföras, säger Martin Linder. 

Arbetslöshetsförsäkringen är ett av våra viktigaste trygghetssystem. Unionen välkomnar därför att ersättningsnivåerna och det höjda taket i A-kassan som infördes under pandemin föreslås ligga kvar.   Unionen välkomnar också förslaget om att lägre krav på arbete för att kvalificera sig för ersättning, kortare karensperiod och utökade möjligheter för företagare att söka ersättning under tid då företaget ligger vilande ska fortsätta gälla. 

Det är positivt att Industriklivet får ökade anslag och att investeringar görs i laddinfrastruktur. Men Sverige har en lång bit kvar till att nå klimatmålen. Ett steg i rätt riktning vore en blocköverskridande energiöverenskommelse som skapar en stabil grund för stora investeringar i klimatomställningen.