Unionen ställer sig bakom kravet för en skyddad yrkestitel för tandsköterskor

Unionen har beslutat att ställa sig bakom kravet på att tandsköterskor ska få en skyddad titel. – Det gläder oss att förbundet ställt sig bakom kravet. En skyddad yrkestitel innebär en kvalitetssäkring av yrket, det är viktigt inte minst för patientsäkerheten, säger Anne Karlsson, tandsköterska och ordförande Unionens branschdelegation Tandvård.

Foto: Adobe Stock

2022-10-25

I dag krävs ingen särskild utbildning för att få använda titeln tandsköterska. Det gör att tandläkarmottagningar kan ta in personal och kalla dem för tandsköterskor, trots att de inte har någon formell utbildning.

– En skyddad yrkestitel är viktigt inte minst för patientsäkerheten. Den som besöker tandläkaren ska känna sig trygg med att tandsköterskan har utbildning i hygienrutiner och smittskydd, säger Anne Karlsson.

Den som vill utbilda sig till tandsköterska går en YH-utbildning som är en 1,5 år lång.

– Vi som har utbildat oss konkurrerar med de utan en relevant utbildning. Tyvärr känner många att lönerna hålls nere när arbetsgivaren kan ta in vem som helst. Med en skyddad titel behöver vi inte heller oroa oss för att outbildad personal gör vårt jobb för en lägre lön, säger Anne Karlsson.

Unionen organiserar 2500 privatanställda tandsköterskor. Tandsköterskorna har bildat Privata Tandvårdsanställdas Samverkansgrupp (PTS), som länge drivit kravet för en skyddad yrkestitel för tandsköterskor. Tandsköterskestudenter som är medlemmar i Unionen har genomfört en namninsamling för skyddad yrkestitel och nu har hela förbundet beslutat att ställa sig bakom tandsköterskornas krav.

Även fackförbundet Vision som organiserar offentligt anställda tandsköterskor och Tandsköterskeförbundet har ställt sig bakom kravet.