Unionen stämmer företag för digital övervakning av medarbetare

Med hjälp av GPS kunde IT-teknikerna spåras av chefen i realtid. Dessutom lämnade företaget ut en spårningslänk till kunderna så att de kunde följa varje förflyttning IT-teknikerna gjorde. – Det är en unik stämning. Unionen vill pröva om Arbetsdomstolen anser att spårningen är ett brott mot dataskyddsförordningen, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på Unionen.

Susanna Kjällström, förbundsjurist Unionen

2022-10-21

Företaget använde sig av en teknik som gjorde det möjligt för så väl arbetsgivare som kunder att följa IT-teknikernas rörelser ut till kunden.

- Det här ska ingen individ behöva tolerera. Det är en alltför närgången övervakning och en kränkning av den personliga integriteten, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på Unionen.

Unionen uppmärksammade företaget på att övervakningen inte var tillåten redan när företaget införde den. Trots det pågick spårningen av personalen under nästan ett och ett halvt år och upphörde först när det stod klart att Unionen och företaget inte var överens om ifall övervakningen var tillåten eller inte.

- Men det räcker inte. Det är två delar i det här. Dels det faktum att arbetsgivaren följer medarbetarens förflyttning i realtid. Och dels att uppgifterna och möjligheten lämnas ut till tredje part, det vill säga kunden, säger Susanna Kjällström.

Unionen vill nu att Arbetsdomstolen prövar om övervakningen är ett brott mot dataskyddsförordningen och att EU-domstolen i så fall avgör hur stor ersättningen bör vara för den här typen av personuppgiftsbrott.

- Det finns ännu ingen praxis för ärenden av det här slaget. Vi tycker att det är extra allvarligt då det rör förhållandet mellan arbetsgivare och de anställda och den beroendeställning det innebär. Dessutom har det pågått under en mycket lång tid. Skyddet av personuppgifter är en mänsklig rättighet i Europakonventionen, säger Susanna Kjällström.